Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Lipowcu

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lipowiec-cieszynski.jpg
Lipowiec-cieszynski2.jpg

Najstarsza zachowana wzmianka na temat istnienia parafii w Lipowcu pochodzi z 1335 r. i znajduje się w spisie świętopietrza. Z XIV-wiecznych sprawozdań przesyłanych do Kurii w Awinionie przez kolektorów papieskich: Andrzeja de Verulis, współpracującego z Piotrem z Alwerni w latach ok. 1319-1335, oraz Galharda z Cahors - w latach 1331-1342 oraz Arnolda de Lacaucina w latach 1339-1371 - dowiadujemy się, że spada i zmienia się liczba parafii.

W protokołach Arnolda de Lacaucina Lipowiec nie występuje już jako parafia, zaś parafianie wcześniej istniejącej parafii lipowskiej zostali oddani pod opiekę duszpasterską proboszcza ze Skoczowa. Z powodu niskiego uposażenia beneficjum parafia została zlikwidowana i kościół wraz z wioską przyłączono do parafii w Skoczowie. Zdaniem prof. Idziego Panica dokładnych przyczyn upadku parafii lipowskiej nie znamy. Być może przyczyną tą był spadek demograficzny w tej parafii, bądź kataklizmy, takie jak wylewy rzeki Wisły czy Brennicy, względnie epidemie. Kościół w okresie reformacji do 1654 r. był w rękach protestantów. W czasie rekatolicyzacji kościół powrócił do rąk katolików.

Od 1785 roku Lipowiec znowu stanowi odrębną parafię. Od tego samego roku prowadzone są księgi metrykalne. Parafia lipowska podlegała Generalnemu Wikariatowi w Cieszynie. Został on ustanowiony w 1770 roku dla tej części diecezji wrocławskiej, która po podziale Śląska między Austrię i Niemcy pozostała przy monarchii habsburskiej.

W 1925 r. znalazła się w obrębie diecezji katowickiej, a od 25 marca 1992 należy do utworzonej bullą „Totus Tuus Poloniae populus” diecezji bielsko-żywieckiej. W roku 1969 parafię w Lipowcu wyłączono z dekanatu skoczowskiego, włączając do wiślańskiego.

Bibliografia

Za: J. Górecki, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Lipowcu na Śląsku Cieszyńskim. Studium historyczno-pastoralne, Lipowiec 2006.