Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej w Kokotku

Z e-ncyklopedia

Kokotek jest najmniejszą parafią na terenie diecezji gliwickiej. Parafię tworzą: Posmyk, Leśnica, Kokotek i Pusta Kuźnica. Tereny rozległej parafii w Kokotku posiadają walory turystyczno–rekreacyjne. Na jej terenie znajdują się lasy sosnowo-świerkowe, suchy teren, dwie rzeki i duże stawy.

Kościół

Mieszkańcy Kokotka do połowy XX wieku na Msze św. i nabożeństwa uczęszczali do parafii św. Mikołaja w Lublińcu. Zbudowanie osobnej kaplicy było inicjatywą ks. Henryka Schmidta, wikarego z Lublińca, który w tej kwestii zwrócił się do właścicieli dużego domu mieszkalnego połączonego z restauracją (wtedy już nieczynną). Właścicielka obiektu p. Maria Piechota zgodziła się na wynajęcie części domu na kaplicę. Po pertraktacjach z władzami niemieckimi otrzymano zgodę na otwarcie kaplicy i sprawowanie tutaj nabożeństw. Do celów liturgicznych zaadaptowano główną salę restauracyjną. Pierwsza Msza Św. została odprawiona przez ks. Henryka Schmidta 26 grudnia 1940. Kaplica została poświęcona w 1942 roku przez ks. Franciszka Woźnicę, wikariusza generalnego.

Po zakończeniu II wojny światowej podjęto starania o budowę kościoła na terenie, na którym obecnie znajduje się probostwo. Zebrano już nawet materiały budowlane. Jednak lata stalinowskie nie sprzyjały budownictwu sakralnemu. Stąd też to, co zostało zebrane wykorzystano do budowy probostwa. Niestety część również rozkradziono. Komitet Budowy Kaplicy, który powstał w Kokotku w 1951 roku przedłożył plany budowy obiektu sakralnego w Wydziale Wyznań w Lublińcu. Przeciwny budowie kościoła był ks. Józef Brzenska.

Parafia

W 1960 roku ks. Kopiec zwrócił się do kurii diecezjalnej w Katowicach z prośbą o możliwość zmiany patronki kościoła filialnego w Kokotku - św. Elżbiety z Turyngii na Matkę Bożą Królową Wszechświata. We wrześniu 1960 roku - bez oficjalnego zezwolenia władz - utworzono kaplicę. W 1971 roku przy kościele powstała nowa dzwonnica.

16 maja 1980 w Kokotku erygowano samodzielną parafię Najświętszej Maryi Panny Królowej.

23 sierpnia 2005 duszpasterstwo w parafii objęli franciszkanie, a 2 lipca 2008 oblaci - o. Bartosz Madejski OMI i o. Tomasz Maniura OMI. Nowi duszpasterze przejęli administrowanie parafią i ośrodkiem rekolekcyjnym z zamiarem utworzenia w Kokotku Centrum Formacji "Niniwa". Biskup gliwicki Jan Wieczorek w obecności prowincjała Teodora Jochema OMI dnia 20 listopada 2008 erygował z prawem przechowywania Najświętszego Sakramentu w Domu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej OMI nową kaplicę pw. Świętych Młodzianków.

29 kwietnia 2009 ukończono remont wnętrza małego domku przeznaczonego dla młodzieży, a we wrześniu 2009 roku zakończono renowację zewnętrzną obiektu. 9 kwietnia 2010 została zawarta umowa pomiędzy bpem Janem Wieczorkiem a oblatami dotycząca powierzenia na stałe duszpasterstwa i administracji parafii w Kokotku Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej Polskiej Prowincji. 7 maja 2010 powstało Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa, którego celem jest wspieranie działalności młodzieżowej prowadzonej przez oblatów.

Dekretem prowincjała Ryszarda Szymdkiego OMI z dnia 1 lipca 2010 o. Tomasz Maniura OMI został mianowany superiorem domu oblackiego w Kokotku. Również 1 lipca 2010 został powołany do służby w Kokotku jeszcze jeden oblat – o. Roman Krauze OMI, który pełnił funkcję Ekonoma Domu. O. Romana pożegnano 30 czerwca 2011, a jego miejsce zajął o. Janusz Napierała OMI. 1 września 2013 podczas uroczystej Mszy św. odbyło się pożegnanie proboszcza o. Bartosza Madejskiego OMI. Z Kokotka odszedł także o. Janusz Napierała OMI i br. Fryderyk Tułowiecki OMI. Nowym proboszczem w Kokotku został o. Jan Urban OMI wprowadzony na urząd 2 września 2013. W domu oblackim zamieszkał także: br. Adam Makarewicz OMI (ekonom), o. Marcin Szafors OMI (wikariusz prowincjonalny) i o. Karol Bucholc OMI- (Duszpasterz Powołaniowy Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej).

15 kwietnia 2014 bp Jan Kopiec przekazał Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ziemie w Kokotku, na których znajdują się nieruchomości ośrodka młodzieżowego oraz kościół parafialny. W imieniu Zgromadzenia Oblatów MN umowę przekazania podpisał prowincjał Ryszard Szmydki OMI.

7 kwietnia 2015 z funkcji proboszcza został odwołany Ojciec Jan Urban OMI, a funkcję administratora parafii objął o. Marcin Szafors OMI. Od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2017 proboszczem parafii był o. Michał Hadrich OMI. Nowym proboszczem parafii został o. Piotr Bednarski OMI, wprowadzony na urząd 12 lipca 2017. Od 1 lipca 2015 Asystentem w Sekretariacie Powołań był o. Dominik Ochlak OMI a od 1 lipca 2017 pełni on posługę Asystenta Młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Na stażu pastoralnym w parafii przebywał w latach 2015-2017 fr. Adam Hetman OMI. W parafii obecnie mieszka także br. Hubert Wichłacz OMI.

Proboszczowie

Bibliografia

Rocznik Diecezji Gliwickiej 2012; Kronika parafii Kokotek 1940-1985, t. 1; Kronika parafii Kokotek 1986-…, t. 2; Dekret wizytacyjny z dnia 12.03.2005; Kwestionariusz wizytacyjny z 1989 r.; Kwestionariusz wizytacyjny z dn. 25.05.1994; Kwestionariusz wizytacyjny z dn. 17.10.1999; O. Tomasz Maniura, Przesłanie moralne młodzieżowego ruchu Niniwa, Katowice 2012 (mps.); Informacje otrzymane od proboszcza – o. Bartosza Madejskiego; Źródła: [1] [18.06.2012]; [2] [18.06.2012].