Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kobielicach

Z e-ncyklopedia
Kobielice zewnatrz.jpg
Kobielice wnetrze.jpg

Historia Kobielic

Pierwszą historyczną wzmiankę o Kobielicach znajdujemy w urbarzu z 1536 roku, w którym przy wsi Poręba zapisano, że tamtejszy siodłak Szczepan Słowak objął puste pole na Kobielicach. Nie jest wiadome, czy istniała tu dawniej miejscowość na prawie polskim. Według H. Borka etymologia nazwy Kobielice wskazuje, że pochodzi ono od nazwiska Kobiela i potwierdza przez to starszą genezę osady. Według L. Musioła mogła także funkcjonować jako nazwa terenowa - kobielice - nazwa lasu. Ostateczna rozbudowa Kobielic na prawie niemieckim nastąpiła po 1550 roku, gdy rządy w państwie pszczyńskim przejął bp wrocławski Baltazar von Promnitz (1548-1562). Stało się to prawdopodobnie za jego urzędu albo za rządów któregoś z jego następców: Stanisława (1562-1568) lub Karola (1568-1691). O ile urbarz z 1548 roku nie wymienia Kobielic, w urbarzu z 1572 roku czytamy o niedawno zbudowanej i jeszcze dotąd nie wciągniętej do rejestrów gospodarczych wsi. Tak też pod koniec XVI wieku parafia Brzeźce składała się z trzech miejscowości: Brzeźce, Wisła Polska i Kobielice.

Historia parafii Kobielice

25 sierpnia 1975 uruchomiono punkt katechetyczny w Kobielicach, który w latach 1963-1970 istniał u pp. Czerneckich, a katechizowała tu siostra Honoraria, boromeuszka, a w latach 1970-1975 u pp. Poloczków religii uczyła siostra Hestylda Chromik, też boromeuszka. 12 sierpnia 1984 poświęcono teren pod budowę kaplicy oraz krzyż misyjny w Kobielicach. Kaplica miała stanąć na gruncie p. Stefana Folka, który notarialnie przekazał go na własność parafii Brzeźce. Na przełomie września i października 1984 przedstawiono projekt kaplicy w Kobielicach Urzędowi Gminy w Suszcu. 29 kwietnia 1985 parafia otrzymała pozwolenie na budowę kaplicy mszalno - katechetycznej w Kobielicach. Na początku maja rozpoczęto budowę. 15 maja 1985 w ramach Dni Krzyżowych odprawiono w Kobielicach na terenie budowy pierwszą mszę św. W tym czasie Kobielice należały do dekanatu Pawłowice. W sierpniu 1985 roku osadzono konstrukcję dachową przyszłej kaplicy. 1 października 1985 nadzór nad budową przejął ks. Roman Szekiel. Dekretem bpa Damiana Zimonia został mianowany rektorem stacji duszpasterskiej w Kobielicach. 17 stycznia 1986 bp D. Zimoń wydał dekret ustanawiający Kobielice samodzielną stacją duszpasterską. Księgi metrykalne prowadzono już od 1 stycznia 1986. 5 czerwca 1986 bp D. Zimoń poświęcił w Kobielicach kaplicę. 15 stycznia 1989 odczytano w kościele w Brzeźcach i Kobielicach dekret ustanawiający w Kobielicach parafię Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, a 17 września 1990 dekretem bpa D. Zimonia powyższa parafia została erygowana. 1 stycznia 1990 parafia Kobielice została wyłączona z dekanatu Pawłowice i włączona do dekanatu Pszczyna (do 31 grudnia 2014). Wiosną 2006 roku rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową kościoła. 1 stycznia 2015 dekretem abpa Wiktora Skworca parafia Kobielice została wyłączona z dekanatu Pszczyna i włączona do nowo powstałego dekanatu Suszec.

Proboszczowie

Bibliografia

Nowo erygowane parafie. Kobielice, WD 1990, nr 4, s. 122; M. Rzepka, Imponująca zwyczajność. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kobielicach, GN 2003, nr 18, (dodatek katowicki), s. 28; G. Sztoler, Brzeźce, Monografia historyczna parafii i wsi, Pszczyna 1999, s. 7.