Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Czernica1.jpg

Najwcześniejsze wzmianki na temat miejscowości pochodzą z 1317 roku, kiedy to w formie darowizny została przekazana klasztorowi dominikanek w Raciborzu. Do szlacheckich właścicieli osady należeli m.in. przedstawiciele rodów: Szeliga, Reischwitz, Larisch, Sack, Kloch, Roth. Wśród działających na terenie miejscowości zakładów przemysłowych znajdowały się natomiast: kopalnia "Charlotte", fabryka ałunu "Sackhutte", tłuczarnia gipsu.

Macierzystą parafią dla Czernicy była Pstrążna. Początki samodzielnego duszpasterstwa sięgają tutaj 1945 roku. Mieszkańcy postanowili wyrazić Bogu wdzięczność za szczęśliwe przejście frontu w pobliżu osady. Stąd też do celów liturgicznych w ciągu 3 miesięcy zaadaptowano budynek XVIII-wiecznej karczmy - wcześniej miejsce zamieszkania zarządcy folwarku w Czernicy. Adaptacji dokonano pod okiem ks. Krzywonia. Fasada frontowa obiektu została ozdobiona dekoracją z drobnych kamyków i kolorowej stłuczki szklanej. W oknach zostały umieszczone szybki z różnobarwnego szkła. Kościół tymczasowy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 15 sierpnia 1945 poświęcił ks. Paweł Hojka, administrator w Pstrążnej. 1 stycznia 1946 została ustanowiona kuracja, a w 1947 roku ks. Jerzy Krzywoń rozpoczął budowę właściwego kościoła. Wspomagał go w tym ówczesny wikariusz - potem kolejny proboszcz w Czernicy - ks. Paweł Miś. Na budowę codziennie przychodziło 30-50 osób. 18 czerwca 1950 został poświęcony kamień węgielny. Nowy kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski został konsekrowany w 1953 roku przez ks. kan. Prokscha. Wybudowany w stylu neoromańskim jest jednonawową bazyliką, z półkolistą absydą. Dwie, kilkukondygnacyjne wieże zostały zwieńczone hełmami z kolistymi krzyżami. Ołtarz główny zaprojektował oraz wykonał Ludwik Konarzewski. Parafię erygowano 20 grudnia 1957.

Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie parafii

Proboszczowie

Bibliografia

A. Burda, Ruchomy kościół. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy, GN 2002, nr 16, (dodatek katowicki), s. 28; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami Zielonego Śląska 2, Czerwionka-Leszczyny 2008, s. 123-124; J. Krajczok, Tajemnice starego kościółka, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 32 (300), s. 12; M. Sarapkiewicz, Z karczmy do kościoła, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 35 (303), s. 13.