Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Zarzeczu

Z e-ncyklopedia
Zarzecze 1.jpg
Zarzecze 2.jpg
Zarzecze2.jpg

Zarzecze powstało ok. 1270 roku poprzez podział osady Uniczowy na trzy części: Uniczowy-Piotrowice, Uniczowy-Podlesie oraz Uniczowy-Zarzecze. Z czasem dla uproszczenia porzucono pierwszy człon nazwy. Do dzisiaj jedyną pamiątką po pierwotnej osadzie pozostała nazwa głównej ulicy w Podlesiu – Uniczowska. Od samego początku zarówno Zarzecze, jak i Piotrowice oraz Podlesie były związane z Mikołowem, leżącym w granicach księstwa pszczyńskiego. Na terenie Zarzecza w XVIII wieku rozwijało się bartnictwo, uprawa zbóż i ziemniaków oraz hodowla ryb. Stała tutaj też karczma. W tym czasie wieś liczyła 78 mieszkańców.

W 1809 roku dekretem księcia austriackiego powołano gminę Zarzecze. W 1945 roku połączono ją z Podlesiem tworząc gminę „Podlesie”. W 1973 roku Zarzecze i Podlesie przyłączono do Kostuchny, mającej już prawa miejskie od 1967 roku.

Od momentu powstania Zarzecze należało do parafii pw. św. Wojciecha w Mikołowie. W 1920 roku część wsi dołączono do nowo utworzonej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Podlesiu, a w 1945 roku pozostałą część przydzielono do wspólnoty Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie.

Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych została wydzielona z sąsiednich parafii: św. Wojciecha w Mikołowie, Matki Bożej Częstochowskiej w Podlesiu oraz Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie. Najpierw rozpoczęto budowę salek katechetycznych, bo tylko tego typu pozwolenie wydała ówczesna władza, a później w 1981 roku zaczęto przebudowywać je na kościół. Budowa ostatecznie zakończyła się w 1985 roku. Projekt opracował inż. Michał Kuczmiński. Bryła kościoła kształtem przypomina piramidę. Obok kościoła znajduje się niewysoka dzwonnica z trzema różnej wielkości dzwonami odlanymi z brązu. Parafia została erygowana 13 stycznia 1985, a kościół 28 października tegoż roku poświęcił bp Damian Zimoń.

Całe prezbiterium, wielki krzyż, dwa ołtarze boczne oraz stacje Drogi Krzyżowej są dziełem Zygmunta Brachmańskiego. W jednym z bocznych ołtarzy znajduje się wizerunek Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, natomiast w drugim - figura św. Barbary – patronki górników. Za ołtarzem mieści się potężny krucyfiks z umierającym Chrystusem. Jest to rzeźba żywiczna, stylizowana na drewno. Parafia obecnie liczy ok. 1700 wiernych.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Zarzeczu, WD 1985, nr 2, s. 41-43; Zmiana przynależności dekanalnej parafii Zarzecze, WD 1986, nr 5, s. 20; P. Bichner, Rys historyczny parafii oraz budowa i poświęcenia kościoła pw. MB Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Zarzeczu, WA 1994, nr 11, s. 604-605; Tenże, Radiowa relacja z życia parafii w Katowicach-Zarzeczu, WA 1994, nr 11, s. 605-607; D. Zimoń, Dekret o zmianie granic pomiędzy parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Piotrowicach a Parafią Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Zarzeczu, WA 2006, nr 11, s. 559-560; M. Rzepka, Z Maryją nam tu dobrze. Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Zarzeczu, GN 2007, nr 36, (dodatek katowicki), s. 14-15; S. Gierlotka, Uniczowy, Katowice 2005; strona internetowa parafii: [1], Katowickie Świątynie, Katowice 2003; informacje przekazane przez proboszcza parafii w Zarzeczu.