Parafia Matki Bożej Różańcowej w Zwonowicach

Z e-ncyklopedia
Zwonowice 21.jpg

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1258 roku. Zwonowice były własnością opactwa cystersów w Rudach. W administracji kościelnej wieś wchodziła w skład wcześniej ustanowionej parafii w Lyskach. Pod koniec XVIII wieku w środku osady postawiono kapliczkę pw. św. Jana Nepomucena z figurą świętego i z małym dzwonem. Budowla przetrwała do 1908 roku. Rok później wybudowano w jej miejscu większą kaplicę. We wrześniu tegoż roku dokonano jej poświęcenia, za patronkę przyjmując Matkę Bożą Różańcową. Raz w miesiącu odprawiano tam Msze święte. W 1930 roku rozpoczęto rozbudowę kaplicy, która okazała się za mała na potrzeby parafian. Jej ponownego poświęcenia dokonano 6 października 1931. Podczas działań wojennych kościółek uległ znacznemu zniszczeniu; został też splądrowany. Podczas działań frontowych w 1945 roku dzwon został przedziurawiony odłamkiem pocisku. W 1962 i 1972 roku w kaplicy przeprowadzono remonty generalne. Została rozebrana w 1996 roku. W miejscu, w którym stała obecnie znajduje się rondo, w centralnym punkcie którego umieszczono pochodzącą z kaplicy figurę św. Jana Nepomucena.

30 listopada 1942 utworzono lokalię, a na Wielkanoc 1964 roku Zwonowice zostały podniesione do rangi parafii. W latach 80. XX wieku podjęto starania zmierzające do wybudowania nowego kościoła. 12 lipca 1983 dokonano przewłaszczenia gruntów państwa Paprotny na rzecz parafii. Prace budowlane rozpoczęto jesienią 1984 roku. Projekt kościoła wykonali inż. Ryszard Duda z Katowic oraz inż. Jan Janus. Budowla ma charakter kościoła salowego, z kaplicą od strony północnej. Od frontu, nad nawą wznosi się czworoboczna wieża przepruta latarnią i zwieńczona krenelażem. Wejście do kościoła zostało poprzedzone arkadowymi podcieniami.

31 maja 1989 bp Damian Zimoń dokonał uroczystej konsekracji kościoła. W grudniu 1997 roku założono nowe szyby do okien oraz witraże zaprojektowane przez artystę-plastyka Bogdana Szymurę, a wykonane przez Jana Kermela z Rybnika. W 2001 roku podjęto prace związane z dalszym wystrojem prezbiterium. Zaprojektował go i częściowo wykonał artysta-plastyk Józef Kołodziejczyk. Po jego śmierci dzieło kontynuował plastyk Krystian Burda. Na kościelnej wieży znajduje się dzwon, który stanowi dar od niemieckiej parafii Stift Berg.

Stowarzyszenia działające na terenie parafii

  • Róże Różańcowe
  • Dzieci Maryi
  • Zespół Charytatywny
  • Liturgiczna Służba Ołtarza
  • Eucharystyczny Ruch Młodych
  • Modlitewna Grupa Młodzieżowa
  • chór "Laudate"

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Zwonowicach, WD 1964, nr 3-4, s. 44-45; A. Pieczka, Relacja o budowie i poświęceniu kościoła w Zwonowicach, WD 1990, nr 2, s. 60; A. Burda, Kamień węgielny poświęcony przez Papieża. Parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej w Zwonowicach, GN 2003, nr 42, (dodatek katowicki), s. 32; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami Zielonego Śląska 2, Czerwionka-Leszczyny 2008, s. 346-347; M. Sarapkiewicz, Długa droga do kościoła, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 20 (288), s. 15.