Parafia Matki Bożej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Opatowicach

Z e-ncyklopedia

Opatowice - dziś dzielnica Tarnowskich Gór - to jedna ze starszych osad ziemi tarnogórskiej. W źródłach po raz pierwszy została zapisana 21 stycznia 1321, kiedy to niejaki Filip, syn Piotra z Opatowic kosztem Premonstratensów chciał podstępem uzyskać prepozyturę w Bytomiu. Do 1415 roku mieszkańcy Opatowic należeli do parafii św. Mikołaja w Reptach Śląskich. Dekretem biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca z 15 kwietnia 1415, sąsiadujące z Opatowicami Stare Tarnowice stały się samodzielną parafią. Przydzielono do niej również same Opatowice.

Kościół i jego wyposażenie

Równocześnie z powstawaniem osiedla Przyjaźń podjęto decyzję o budowie tutaj kościoła. Wstępną zgodę władz na utworzenie parafii w Opatowicach ks. Antoni Pohl uzyskał w 1983 roku. 16 czerwca 1984 natomiast Kuria Diecezjalna w Katowicach desygnowała ks. Michała Adamka do parafii św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Starych Tarnowicach, z poleceniem budowy kościoła w Tarnowskich Górach–Opatowicach. W lipcu 1984 roku władze państwowe wyraziły ogólną zgodę. Pod koniec 1984 roku zakupiono grunt od córek państwa Paruzel, zaś wiosną 1985 roku rozpoczęto prace budowlane. 17 czerwca 1985 poświęcenia placu budowy oraz kaplicy tymczasowej dokonał bp Herbert Bednorz. W 1986 roku rozpoczęto budowę probostwa. Funkcję kierownika budowy pełnił Henryk Poloczek z Piekar Śląskich. 29 grudnia 1985 bp Damian Zimoń erygował parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Piekarskiej–Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej w Opatowicach, zaś 2 lutego 1986 ks. Michał Adamek uzyskał dekret proboszczowski. 20 czerwca 1993 na lotnisku w Muchowcu poświęcenia kamienia węgielnego dokonał papież Jan Paweł II. 3 maja 1993 wraz z aktem erekcyjnym został on wmurowany w ścianę kościoła przez bp gliwickiego Jana Wieczorka. W 1994 roku odbyła się pierwsza Pasterka. Uroczystość poświęcenia kościoła miała miejsce 12 czerwca 1996. Dokonał jej bp gliwicki Jan Wieczorek. W kościele zostały umieszczone relikwie - kamyczki z Groty Zwiastowania w Nazarecie oraz kamień z Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Autorem wystroju wnętrza został Henryk Kopyciok z Katowic. Wykonany z białego marmuru ołtarz przypomina czaszę kielicha. Nad nim umieszczono symbol Boga w Trójcy Jedynego. W prezbiterium znajdują się sylwetki apostołów. Projektantami i wykonawcami Drogi Krzyżowej zostali Witold i Mariusz Pałkowie. Jej poświęcenia 5 kwietnia 1996 dokonał ks. Eugeniusz Bienek. Z kolei konsekracji czterech dzwonów 17 maja 1995 dokonał bp gliwicki Jan Wieczorek.

Proboszczowie

Bibliografia

Ks. Herbert Jeziorski, Kościoły i parafie rzymskokatolickie na ziemi tarnogórskiej, Tarnowskie Góry 2006, s. 43-46; Ks. Herbert Jeziorski, Kościół parafialny w Opatowicach, Tarnowskie Góry 2010; [1] [31.08.2011]; [2] [20.09.2021]