Parafia św. Teresy Benedykty od Krzyża w Steblowie

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Steblow12.jpg
Steblow14.jpg

Pierwsza informacja o Steblowie pochodzi z 1411 roku. Pod koniec XVI wieku rodzina Kochcickich założyła w Steblowie folwark. Po I wojnie światowej wybudowano osiedle domów jednorodzinnych i kilka zakładów pracy. Od 1939 roku Steblów jest dzielnicą miasta Lubliniec.

Kościół

Już na przełomie XIX i XX wieku w planach tej miejscowości przewidywano wybudowanie własnego kościoła. Pierwsze próby realizacji tego zamysłu podjął w latach międzywojennych ks. Dwucet proboszcz w lublinieckiej parafii św. Mikołaja. Niestety wojna uniemożliwiła dalsze działania w tym kierunku, a zgromadzone materiały budowlane skonfiskował okupant. U mieszkańców Steblowa ciągle jednak trwała pamięć o dawnych planach budowy kościoła i wciąż odżywało pragnienie ich realizacji. Dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku ks. dziekan Paweł Miś zaczął realnie myśleć o budowie kościoła poprzez zakupienie gruntu i wybudowanie w stanie surowym niewielkiego domu. W zaadaptowanym garażu tego domu planowano odprawiać msze św. dla starszych mieszkańców Steblowa. Władze komunistyczne uniemożliwiły ten zamiar brutalnie ingerując przez nakazanie zniszczenia już rozpoczętych inwestycji.

Ks. dziekan Miś rozpoczął starania o przeniesienie - rozbudowę drewnianego, XVII-wiecznego kościoła pw. św. Anny z centrum Lublińca do dzielnicy Steblów. Władzom komunistycznym było to chyba na rękę, gdyż już wcześniej pod pretekstem budowy obwodnicy i osiedla mieszkaniowego rozważały możliwość innej lokalizacji kościółka. Wysiłki duchowieństwa i parafian w kierunku uzyskania zezwolenia zostały uwieńczone sukcesem w kwietniu 1980 roku. Niestety, w sierpniu tegoż roku ks. Paweł Miś zginął tragicznie w wypadku przy budowie kościoła w Jawornicy. Rodzina zmarłego kapłana wielkodusznie odstąpiła na rzecz powstającej parafii steblowskiej dużą parcelę gruntu wraz z nowym, choć niewykończonym jeszcze domem. W 1982 roku biskup katowicki mianował ks. Leonarda Pająka rektorem kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu oraz budowniczym kościoła w Steblowie. Projektu kościoła podjął się mgr inż. architekt Zbigniew Trybulak z Częstochowy, a obliczenia konstrukcyjne wykonali inżynierowie Horzela i Zielonka. Kierownikiem budowy był inż. Józef Stanchły z Koszęcina. Majstrami byli parafianie: Walenty Wichary (+ 1990), a następnie Antoni Kukowka - wyróżnili się oni wielkim zaangażowaniem. Ks. Leonard Pająk rozpoczął realizację dzieła poprzez gromadzenie materiałów budowlanych i załatwianie wszystkich licznych i niezbędnych formalności. W 1984 roku rodząca się parafia nabyła od ojców oblatów z Lublińca drewniany barak, w którym zaczęto odprawiać Msze św. i katechizować dzieci. Gdy zakończył się wreszcie dość długi okres opracowywania planów i zatwierdzania projektów w lipcu 1986 roku przystąpiono do zakładania fundamentów pod nowy kościół. W związku z wyniesieniem na ołtarze Edyty Stein, która w dzieciństwie i młodości tak bardzo emocjonalnie była związana z Lublińcem, pojawił się pomysł, aby patronką kościoła w Steblowie była właśnie Ona. Kuria Diecezjalna w Katowicach uzyskała 4 lipca 1989 reskrypt Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów nadający budowanemu kościołowi wezwanie bł. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein). W 1989 roku ks. Leonard Pająk objął probostwo parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, a administratorem tymczasowej parafii w Steblowie został mianowany ks. Andrzej Papoń. Po roku ze względu na stan zdrowia zastąpił go ks. Antoni Zając, który przejął kościół w stanie surowym. 1 lipca 1991 powstała nowa parafia, a jej dotychczasowy administrator ks. Antoni Zając mianowany proboszczem. 8 grudnia 1991 bp Damian Zimoń konsekrował nowy kościół pw. bł. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein).

11 października 1998 bł. Edyta Stein została kanonizowana. 13 grudnia 1998 poświęcono dzwonnicę. W 2005 roku poświęcono kaplicę przedpogrzebową z grotą Matki Bożej Lurdzkiej.

Proboszczowie

Bibliografia

Za: A. Zając, Szkic historyczny budowy kościoła pw. Błogosławionej Benedykty od Krzyża w parafii Lubliniec-Steblów, WD 1992, nr 3, s. 131-132.