Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rudziczce

Z e-ncyklopedia
Rudziczka1.jpg
Rudziczka2.jpg

Źródła niewiele mówią na temat Rudziczki. Jako mała wieś nie pojawiała się bowiem w urbarzach książęcych. W 1550 roku znajdował się tutaj już folwark; potem pojawili się osadnicy, którzy przejęli gospodarstwa zagrodnicze. Na wydanej w 1636 roku mapie Andreasa Hindenberga został przedstawiony rudzicki dwór i skupisko zagród.

Lata I wojny światowej, a także plebiscytu i okresu międzywojennego, to czas dalszego rozrastania się wsi, rozwoju rolnictwa i techniki oraz dość istotnego zaangażowania tutejszych mieszkańców w sprawy polityczne i kulturalne. Wyrażało się to w utworzeniu koła śpiewaczego, teatru amatorskiego, gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz Oddziału Młodzieży Powstańczej. Szczególnie trudnym okresem dla Rudziczki stał się okres II wojny światowej. Wielu mieszkańców przymusowo zostało wcielonych do Wehrmachtu. Po zakończeniu działań wojennych wieś zaczęła się na nowo rozwijać. Od 1962 roku zaczęło tutaj powstawać wiele ważnych ośrodków kulturalno-religijnych oraz przemysłowo-gospodarczych, takich jak: Szkoła Bohaterów Oświęcimskich, remizo-świetlica, kościół z cmentarzem, wodociąg, gazociąg, KWK „Krupiński”. Większość budynków mieszkalnych powstała po II wojnie światowej, a w ostatnich latach można było zauważyć intensywną rozbudowę miejscowości, zwłaszcza jej południowej części i związany z tym wzrost liczby ludności. Według danych z 2005 roku na terenie Rudziczki mieszkało 1525 osób, z czego 1386 to katolicy.

Budowa kościoła i powstanie parafii

Rudziczka na początku należała do parafii św. Stanisława w Suszcu. W 1979 roku został otwarty punkt katechetyczny, w którym prowadzono lekcje religii dla dzieci. Trzy lata później poświęcono krzyż oraz plac budowy. Teren pod kościół podarowała Gertruda Grodoń. Wkrótce na miejscu ośrodka katechetycznego powstała kaplica wraz z salkami katechetycznymi. W budowę kościoła było zaangażowanych bardzo wiele osób. Pomagali mieszkańcy sąsiedniego Suszca oraz ludzie dobrej woli z przysiółków Dąbie i Lasoki. Kamień węgielny poświęcił papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Katowic w 1983 roku. Zaledwie w ciągu półtora roku został postawiony kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego. Autorem wystroju wnętrza oraz projektu architektonicznego został inż. Adam Lisik. Projekt konstrukcyjny opracował inż. Piotr Mirecki. 17 grudnia 1983 kościół poświęcił bp katowicki Herbert Bednorz. Dopiero jednak 29 października 2003 odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której dokonano konsekracji kościoła razem z ołtarzem. Zostały w nim umieszczone relikwie św. Seweryna.

Dekretem z 20 listopada 1986 bp Damian Zimoń utworzył parafię w Rudziczce. Nowo powstała wspólnota powstała poprzez wyłączenie z parafii Suszec i części parafii Kleszczów. 30 września 1990 został poświęcony cmentarz parafialny.

W Rudziczce działa prowadzone przez katechetkę Szkolne Koło Misyjne. Z kolei w okresie Bożego Narodzenia jest organizowana akcja zbierania środków dla dzieci z krajów misyjnych. W parafii istnieją: Eucharystyczny Ruch Młodych, Oaza Młodzieżowa, Żywy Różaniec, Parafialna Rada Duszpasterska, Czciciele Matki Bożej Fatimskiej oraz Czciciele Miłosierdzia Bożego. W pierwszą niedzielę miesiąca sprawowane jest nabożeństwo, podczas którego czytane są fragmenty Dzienniczka św. Faustyny. Tradycją wspólnoty są nabożeństwa ekumeniczne. W miejscowości mieszka bowiem ok. 120 ewangelików. Co roku, po nabożeństwie katolicy i ewangelicy uczestniczą we wspólnym spotkaniu przy stole.

Parafia wydaje gazetkę Rycerz Niepokalanej, która zawiera aktualności z życia wspólnoty parafialnej.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rudziczce, WD 1986, nr 12, s. 8-9; A. Burda, Wszystko wybudowaliśmy sami. Poświęcenie kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rudziczce, GN 2003, nr 41, (dodatek katowicki), s. 28; B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory. Zarys dziejów. Wypisy, Żory 1994, s. 11; W. Skworc, Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945-1989, Katowice 1996, s. 168, 173; Z.J. Orlik, Wierność korzeniom. Wczoraj i dziś Gminy Suszec, Suszec 2004; www.parafiarudziczka.pl/index.php.