Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Szczerbicach

Z e-ncyklopedia
Szczerbice1.jpg

Miejscowość kilkakrotnie zmieniała swą przynależność parafialną, kolejno wchodząc w skład wspólnot w Lyskach, Radoszowach i Gaszowicach. W latach 60. XX wieku ks. Franciszek Konieczny rozpoczął starania o budowę kościoła w Szczerbicach, jednak spotkał się tutaj z nieprzychylnością ówczesnych władz. Dopiero w latach 80. XX wieku otrzymano zgodę na postawienie kaplicy mszalnej. W 1984 roku dzieła jej budowy - dodatkowo także zaplecza katechetycznego - podjął się ks. Jan Henczel. Kaplica została wzniesiona w centrum miejscowości, na wzgórzu przy ul. Piaskowej. Wyboru jej wezwania, św. Maksymiliana Kolbego - potem także przeniesionego na kościół - dokonali sami parafianie. Kościół przy licznym udziale samych szczerbiczan został zbudowany w ciągu 7 lat. Kamień węgielny, pochodzący z grobu św. Piotra w 1985 roku poświęcił papież Jan Paweł II. 16 października 1991 konsekracji kościoła dokonał abp Damian Zimoń. W ołtarzu zostały umieszczone relikwie nieznanych świętych z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wspólnota posiada również relikwiarz ze szczątkami św. Maksymiliana Kolbego. W 1992 roku przy parafii oddano do użytku cmentarz. Wcześniej natomiast na wieży kościelnej zawisły trzy dzwony noszące imiona: św. Maksymilian, Matka Boża, Serce Pana Jezusa.

Stowarzyszenia działające na terenie parafii

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii św. Maksymiliana Kolbe w Szczerbicach, WD 1985, nr 4, s. 132-133; A. Burda, Król zostawił tu miecz. Szczerbice-Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego, GN 2004, nr 32 (dodatek katowicki), s. 8; M. Sarapkiewicz, Ćwierć wieku czekali na parafię i kościół, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 36 (304), s. 17.