Parafia św. Krzysztofa w Tychach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tychy Krzysztof1.jpg
Tychy Krzysztofa 14.jpg
Tychy Krzysztof 13.jpg
obelisk poświęcony ofiarom w Smoleńsku

Historia

Z powołaniem do życia parafii św. Krzysztofa w Tychach wiązały się trudności, gdyż kilka lat trwało uzyskanie zgody na budowę kościoła, o które starał się ks. Eugeniusz Świerzy, duszpasterz w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach. Uważa się, że ostateczna pozytywna odpowiedź władz była wynikiem napiętej sytuacji politycznej w Polsce oraz oczekiwań na pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do ojczyzny.

Budowa kościoła

Zezwolenie na budowę kościoła oraz innych towarzyszących mu obiektów zostało wydane w marcu 1982 roku. Zaś we wrześniu tego samego roku bp Herbert Bednorz poświęcił plac budowy, tymczasową kaplicę oraz krzyż. Od tego roku jest też prowadzona kronika parafialna. Wykopy pod budowę nowego kościoła rozpoczęły się w kwietniu 1983 roku. Budową zajął się ks. Wojciech Wyciślik, ówczesny wikariusz w parafii św. Marii Magdaleny. Zakupił on w Katowicach barak, który w ciągu kilku dni został postawiony na placu budowy, a w którym znajdowały się salki katechetyczne oraz kaplica.

Patron parafii - św. Krzysztof - został wybrany nieprzypadkowo. Jest on patronem podróżujących. Zapewne obrano go patronem parafii ze względu na fakt, iż w tamtym czasie w mieście powstawała również fabryka samochodów. Odpust parafialny przypada w niedzielę po 24 lipca (wspomnienie św. Krzysztofa).

Budowa była prowadzona jednocześnie na wielu odcinkach. Przygotowując fundamenty pod kościół, prowadzono też prace nad wznoszeniem murów budynku katechetycznego, probostwa oraz kaplic, zaś na specjalnym podeście odbywał się montaż kratownicy pod dach. Do prac włączali się różni ludzie, załatwiając potrzebne materiały budowlane. Wierni byli chętni do pomocy, ciesząc się z możliwości realizacji projektu, na który zgodę tak trudno było uzyskać. Autorem projektu kościoła św. Krzysztofa był inż. Emilian Piasecki, natomiast konstruktorem - inż. Jerzy Manjura. Budowniczym był ks. Wyciślik. Parafia św. Krzysztofa w Tychach została erygowana 1 maja 1983. Jej teren wydzielono z parafii paprocańskiej, a także z parafii św. Marii Magdaleny oraz parafii św. Jana Chrzciciela. Nowo powstała parafia otrzymała zezwolenie na korzystanie z cmentarzy, które znajdują się na terenie miasta Tychy. W listopadzie 1986 ówczesny biskup katowicki Damian Zimoń wmurował kamień węgielny, a 11 września 1994 poświęcił kościół.

Wraz z powstaniem, parafia św. Krzysztofa należała do tzw. dekanatu tyskiego. Jednak w 1989 roku sieć dekanalna w Tychach została poddana reorganizacji, w wyniku czego dekanat tyski podzielono na dwa inne: Tychy-Północ i Tychy-Południe i tym sposobem parafia Św. Krzysztofa należała odtąd do dekanatu zwanego Tychy-Południe. Natomiast obecnie parafia znajduje się w dekanacie Tychy Nowe. Liczba wiernych należących do parafii wynosi 13 700 osób.

W skład parafii wchodzi ośrodek charytatywny - świetlica środowiskowa pod nazwą Św. Krzysztof oraz kaplica Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, znajdująca się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach.

Pismo parafialne

W parafii wydawany jest od 1999 roku tygodnik Prolog.

Proboszcz

Bibliografia

Dekret erekcji parafii św. Krzysztofa w Tychach WD 1983, nr 5, s. 149-150; Schematyzm 2009, s. 241; J. Wycisło, Dzieje parafii pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Tychach w zapiskach kronikarskich, Tychy 2000, s. 549-550; J. Pawliczek, Katalog Archidiecezji Katowickiej 2005, cz. 2 dekanaty i parafie, Katowice 2005, s. 746-747; M. Rzepka, Kierowcy na pewno trafią. Parafia św. Krzysztofa w Tychach, GN 2004, nr 30, (dodatek katowicki), s. 8.