Parafia św. Jana Nepomucena w Chwałęcicach

Z e-ncyklopedia

Początki Chwałęcic prawdopodobnie sięgają XII wieku. Osada była wsią prywatną, która w 1258 roku stała się częścią majątku klasztornego rudzkich cystersów. Zakonnicy założyli tutaj stawy rybne, bielarnie płótna; utworzyli folwark. Po sekularyzacji w 1810 roku dominium kolejno stawało się własnością rodów: Hessen-Kassel, Hessen-Rothenburg, Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfurst. Przedstawiciele ostatniej z tych rodzin używali tytułu książąt raciborskich.

W administracji kościelnej miejscowość od początku swojego istnienia była związana z parafią Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. Po II wojnie światowej rozpoczęto starania o budowę własnego kościoła. Nie otrzymano jednak stosownej zgody. Kilka razy w ciągu roku odprawiano więc msze św. w przydrożnej kaplicy św. Jana Nepomucena. Od 1956 roku nabożeństwa sprawowano już systematycznie raz w miesiącu. W związku z tym w 1966 roku kaplica została rozbudowana. W dalszym ciągu jednak nie uzyskano zgody na budowę kościoła; dlatego czyniono starania, aby zaadaptować do celów liturgicznych miejscową salę taneczną.

22 grudnia 1966 biskup koadiutor Herbert Bednorz poświęcił przekształconą w kaplicę salę, nadając jej wezwanie św. Barbary. 2 września 1967 ks. Norbert Sklarek został mianowany rektorem kościoła w Chwałęcicach. Dekretem z 7 września 1967 tenże duchowny, jako lokalista otrzymał prawo udzielania chrztów, błogosławieństwa ślubów i odprawiania pogrzebów. Parafia św. Barbary w Chwałęcicach została erygowana 20 marca 1977. W 1993 roku rozpoczęto wznoszenie kościoła w miejscu starej karczmy. Projektantem obiektu został arch. Michał Kuczmiński. Wystrój wnętrza kościoła zaprojektowali arch. Mirosław Paprotny oraz artysta-rzeźbiarz Stanisław Pietrus. Poświęcenia kościoła 13 września 1998 dokonał abp Damian Zimoń. Wtedy też zmieniono patrocinium nadając parafii wezwanie św. Jana Nepomucena. W 2009 roku znalazły się tutaj relikwie tegoż świętego.

Od 2008 roku ciekawą formą duszpasterstwa w Chwałęcicach są msze św. na wodach Zalewu Rybnickiego, co roku odprawiane w samo południe w ostatnią niedzielę czerwca. W okresie bożonarodzeniowym natomiast w podziemiach kościoła organizowana jest żywa szopka. Wydawana jest tutaj również gazetka Głos Jana znad jeziora.

Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie parafii

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii przy kościele p.w. św. Barbary w Rybniku-Chwałęcicach, WD 1977, nr 4-5, s. 97-98; A. Burda-Szostek, Parafia pod żaglami. Parafia św. Jana Nepomucena w Chwałęcicach, GN 2007, nr 38, (dodatek katowicki), s. 14-15; A. Żukowski, A. Gudzik, Szlakami Zielonego Śląska 1, Czerwionka-Leszczyny 2010, s. 125-126; M. Sarapkiewicz, Parafia nowych tradycji, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 21 (289), s. 15; A. Derwisz, Relikwie Nepomuka, "Nowiny" 2012, nr 23 (2863), s. 10.