Parafia św. Józefa w Kłokocinie

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
kościół z Nieboczów
nowy
nowy
nowy

Historia

Kłokocin - dzisiejsza dzielnica Rybnika - to osada położona na południowy wschód od centrum miasta, leżąca pomiędzy Boguszowicami, Rowniem, Folwarkami i Rojem. Nazwa wsi została umieszczona w Liber Fundationis Episcopatum Vratislaviensis. Na przestrzeni wieków nazwa miejscowości ulegała licznym zmianom, począwszy od Clocochina, przez Klokocien (XVII w.); aż po Klokotschin, kiedy to w XVIII wieku ją zgermanizowano. Osada od początków swojego istnienia należała do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach, w związku z czym nie posiadała własnego kościoła. Dopiero w początkach XX wieku, wraz z początkiem wydobycia węgla kamiennego w kopalniach leżących na terenie Boguszowic i Chwałowic, nastąpił znaczny wzrost liczby ludności.

Stąd też po II wojnie światowej miejscowa ludność zaczęła domagać się utworzenia parafii w Kłokocinie. Uzasadniano to znaczą odległością - ok. 3 km - od kościoła farnego w Boguszowicach oraz złą komunikacją pomiędzy miejscowościami. Staraniem ks. Edwarda Toboli - dziekana i zarazem proboszcza parafii macierzystej - oraz bpa Herberta Bednorza w 1971 roku uzyskano zgodę przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej gen. Jerzego Ziętka na przeniesienie zabytkowego drewnianego kościoła z Nieboczów do Kłokocina. Wpływ na to miało kilka czynników. Przede wszystkim, posługując się okólnikiem nr 3 z 1957 roku, pod pretekstem braku materiałów budowlanych władze nie zezwalały na budowę nowych kościołów. Po drugie episkopat często zarzucał im, iż stare, zabytkowe kościoły drewniane niejednokrotnie niszczały.

Sprawę utworzenia nowej kuracji oraz przeniesienia drewnianego kościoła z Nieboczów do Kłokocina powierzono dotychczasowemu wikaremu parafii NSPJ w Boguszowicach ks. Eugeniuszowi Menclowi. To on zorganizował ludzi do prac związanych z przenoszeniem i ponownym ustawianiem kościoła. Kościół pw. św. Józefa pochodzi z 1380 roku. W 1791 roku powiększono go dodając tylną nawę, przedsionek i małą wieżę. Z powodu działań frontowych w Nieboczowach pod koniec II wojny światowej, kościół został poważnie uszkodzony i od tego czasu niszczał.

Po załatwieniu wszystkich formalności w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz u konserwatora zabytków w 1971 roku przystąpiono do prac rozbiórkowych. We wrześniu tegoż roku, po otrzymaniu zgody z Wydziału Architektury i Urbanistyki w Katowicach przystąpiono do przewiezienia elementów kościoła z Nieboczów do Kłokocina. Wcześniej, ks. Mencel uzyskał zgodę odpowiednich władz na podpiwniczenie nowego kościoła, z przeznaczeniem nowych pomieszczeń na salki katechetyczne i małą kaplicę. Prace były prowadzone systemem gospodarczym, a na placu budowy codziennie pojawiała się duża grupa mieszkańców chętna do pomocy przy budowie nowego kościoła.

Parafia

Kościół poświęcił 5 grudnia 1971 bp Herbert Bednorz. Jednak do utworzenia parafii w Kłokocinie trzeba było czekać aż do 1977 roku. Wtedy to dekretem z 6 kwietnia biskup katowicki zadecydował w porozumieniu z władzami, że z dniem 10 kwietnia została erygowana parafia św. Józefa w Kłokocinie. Owo porozumienie wynikało z obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza z dekretu o Obsadzaniu Stanowisk Kościelnych z 1956 roku. Tym samym kuracja w Kłokocinie stała się parafią posiadającą proboszcza w osobie ks. Mencla.

Nowy kościół

Ks. Mencel od jesieni 1976 do 1979 roku wybudował plebanię w Kłokocinie na swoje nazwisko, by następnie w roku 1981/82 przekazać ją aktem darowizny na rzecz parafii. W czerwcu 1985 roku ordynariusz katowicki bp Damian Zimoń poinformował ks. Mencla o udanych rozmowach z władzami, w skutek których otrzymano pozwolenie na wybudowanie w parafii drugiego kościoła, tym razem murowanego. Od tego momentu minęła jeszcze długa droga, albowiem 30 czerwca 1986 otrzymano wskazania lokalizacyjne, a wszelkie formalności zakończono dopiero 16 maja 1988. Budowa nowego kościoła trwała aż do 3 grudnia 1994 pod okiem architekta Adama Szendzielorza z Siemianowic, a w prace budowlane licznie włączyli się parafianie. W wystroju kościoła udział mieli: plastyk Ireneusz Walczak, oraz Alfred Buchalik z Gotartowic.

4 grudnia 1994 abp Damian Zimoń poświęcił nowy kościół pw. św. Józefa Robotnika. Dotychczasowy kościół drewniany w 1995 roku został rozebrany i przeniesiony do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Tam też 28 września 1997 został poświęcony przez abpa Damiana Zimonia.

Kapliczki i krzyże przydrożne

Proboszczowie

Bibliografia

Schematyzm Diecezji Katowickiej, Katowice 2005; M. Kula, Boguszowice, Czerwionka- Leszczyny 2008, s. 309; A. Górecka, Dwa kościoły w Kłokocinie, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 8(276), s. 15; [1], stan na 5 V 2010; [2] (dostęp: 2.07.2020)