Parafia św. Brata Alberta w Nowym Chechle

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nowe Chechło zostało założone w 1776 roku przez hr. Henckel von Donnersmarck. Ziemia, na której powstała osada była penetrowana przez poszukiwaczy złóż rud srebra i ołowiu.

Kościół

Wierni z Nowego Chechła należeli do parafii w Żyglinie. Gdy w 1929 roku powstał kościół w Świerklańcu, to Nowe Chechło weszło w skład tej parafii. Ks. Kazimierz Wyciślik, ze względu na kilkukilometrową odległość do kościoła w Świerklańcu, chciał wybudować przynajmniej salki katechetyczne, by dzieciom ułatwić naukę religii. Rychła śmierć tego kapłana przekreśliła te zamiary. Dzieła tego podjął się ks. Józef Bartoszek. Kompleks sakralny zaprojektował inż. Leszek Leśnik z Katowic. Kamień węgielny pod budowę tego kompleksowego obiektu sakralnego w Nowym Chechle poświęcił papież Jan Paweł II 20 czerwca 1983. Po zatwierdzeniu planów przystąpiono do budowy. Największą z sal przeznaczono na kaplicę. W stanie surowym całość była gotowa w 1987 roku. 26 sierpnia 1987 w nowo wybudowanej kaplicy pod przewodnictwem ks. Bartoszka odprawiono pierwszą mszę świętą. Projekt wystroju całego kościoła opracował w 1994 inż. Stanisław Konarzewski z Krakowa. W 1989 roku kościół został oddany do użytku, ale wtedy nie był jeszcze konsekrowany. 1 stycznia 1990 ustanowiono samodzielną jednostkę parafialną w Nowym Chechle. Kościół został poświęcony przez ks. Józefa Bartoszka 16 marca 1992. W kościele znajdują się: relikwiarz z relikwiami św. Brata Alberta przywiezionymi w 1990 roku od sióstr albertynek z Krakowa, a w prezbiterium oprócz wizerunku św. Brata Alberta, kopia obrazu Ecce Homo, autorstwa świętego zakonnika. Ks. Rajnard Gronowski wybudował dzwonnicę, w której umieszczono nowe dzwony. Parafia nie posiada własnego cmentarza. Zmarli są grzebani na cmentarzu parafialnym w Świerklańcu. 5 września 1996 parafię nawiedził obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

Kościół w Nowym Chechle jest pierwszym w diecezji gliwickiej i jednym z nielicznych na Śląsku pw. św. Brata Alberta.

17 czerwca 2016 w dniu wspomnienia św. Brata Alberta i w setną rocznicę śmierci patrona parafii bp Jan Kopiec dokonał konsekracji kościoła.

Proboszczowie

Bibliografia

H. Jeziorski, Kościoły i parafie rzymskokatolickie na ziemi tarnogórskiej, Tarnowskie Góry 2006, s. 126-128; Tenże, Parafia w Nowym Chechle, GN 1994, nr 48, (dodatek katowicki); K. Garczarczyk, Chechło Nowe, [w:] Gwarek 1989, nr 10; Dekret erygowania parafii pw. św. Brata Alberta w Nowym Chechle z dn. 23.12.1989; Kwestionariusz Kanonicznej wizytacji Biskupiej z dn. 22.05.2003; Formularz wizytacyjny z dn. 15.02.2008; [1] (18.06.2016).