Parafia św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Boguszowice barbara.jpg

Boguszowice Osiedle liczące obecnie blisko 13 000 mieszkańców, początki wiąże z budową w 1913 roku kopalni "Jankowice". Zawdzięcza ona swoje istnienie księciu Gwidonowi Henckel von Donnersmarck. Równocześnie budowano osiedle patronackie, tzw. familoki. Drugi etap rozwoju nastąpił po II wojnie światowej i związany był z rozbudową kopalni. Kolejne bloki dla przyjezdnych robotników powstawały od początków lat 50. do lat 80. XX wieku.

W 1953 roku rozpoczęto budowę nowego osiedla robotniczego dla górników rozbudowywanej kopalni "Jankowice". Rozrastało się ono z roku na rok, by w 1978 roku osiągnąć liczbę 10.600 mieszkańców. Ówczesny proboszcz w Boguszowicach - ks. prałat Edward Tobola - rozpoczął starania zmierzające do budowy tutaj nowego kościoła. 8 sierpnia 1973 Rada Narodowa w Katowicach wydała zezwolenie na postawienie obiektu sakralnego. Dekretem z 13 grudnia 1973, wydanym przez bpa Herberta Bednorza, do budowy kościoła został wyznaczony ówczesny wikariusz boguszowicki ks. Bronisław Paprotny. Na projektanta nowego kościoła wybrano mgra inż. Leszka Studnickiego.

Ówczesne władze nie spieszyły się z wydaniem zezwolenia na budowę. Nadeszło ono 12 stycznia 1974. Trudności formalno-prawne związane z przewłaszczeniem gruntu i zatwierdzeniem projektu budowy spowodowały, że dopiero 15 stycznia 1975 przystąpiono do prac przygotowawczych. Sama budowa rozpoczęła się w marcu 1975 roku. 22 czerwca 1975 bp Herbert Bednorz poświęcił kamień węgielny. W grudniu 1977 roku kościół został zbudowany w stanie surowym, a 18 grudnia 1977 poświęcony i oddany do użytku wiernych. Parafię erygowano 1 stycznia 1978, a jej pierwszym proboszczem został ks. Bronisław Paprotny.

W maju 1978 roku władze wojewódzkie wydały zezwolenie na budowę probostwa przy nowym kościele. Nowo wybudowany budynek probostwa 6 grudnia 1981 poświęcił bp Herbert Bednorz. W tym samym dniu poświęcił także trzy dzwony, wykonane przez firmę Felczyński z Przemyśla.

18 sierpnia 1985 proboszczem parafii św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu został ks. Rudolf Myszor, który przystąpił do dalszej realizacji projektu wystroju wnętrza. Autorem projektu jest mgr inż. Jacek Kosek. Natomiast metaloplastykę na frontowej ścianie kościoła zaprojektował artysta-plastyk Franciszek Giel z Mikołowa. 4 grudnia 1988 bp Gerard Bernacki poświęcił figurę św. Barbary. Została ona wykonana przez artystę plastyka Andrzeja Szczepańca z Chorzowa.

17 grudnia 1995 bp Gerard Bernacki poświęcił nowe organy, wykonane przez firmę Bronisława Cepka z Wronek. Projekt muzyczny organów opracował prof. Julian Gembalski z Katowic. Autorem witraży jest Ryszard Olejarz z Katowic, a stacji Drogi Krzyżowej - Zygmunt Brachmański z Katowic. Całą metaloplastykę zgodnie z projektem wystroju wnętrza kościoła wykonał Henryk Kopyciok z Katowic. W 1999 roku wstawiono witraże, które zaprojektowała i wykonała firma witrażowa państwa Stawińskich z Chorzowa. Parafia posiada relikwie : św. Franciszka, św. Faustyny, św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Jana Pawła II. W 2012 roku zostały wprowadzone relikwie św. Jadwigi oraz św. Brata Alberta.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii przy nowo wybudowanym kościele pod wezw. św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach, WD 1978, nr 6-7, s. 148; Historia budowy kościoła pw. św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach Osiedlu, WA 2001, nr 6-7, s. 349-351; L. Makówka, Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba, Katowice 2008, s. 167-176; I. Stajer, Boguszowice. Kościół z wieloma relikwiami, "Nowiny" 2012, nr 28 (2868), s. II; Źródło: Strona internetowa parafii.