Parafia św. Antoniego z Padwy w Krywałdzie

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Krywald1.jpg
Krywald2.jpg

W oficjalnych dokumentach osada Krywałd pojawia się w 1458 roku pod nazwą Crigewald. Miejscowość w obecnym brzmieniu pojawia się po raz pierwszy w dokumencie kancelarii króla węgierskiego Macieja Korwina z 1482 roku. Krywałd w połowie XVI wieku był w posiadaniu Jana Pawłowskiego – brata biskupa ołomunieckiego Stanisława. W 1606 roku Knurów z Krywałdem nabył za 1900 talarów od niejakiego Freiwalda v. Eisenberg Stanisław Szeliga. Jego dzieci w 1626 roku sprzedały Knurów z Krywałdem łącznie z patronatem kościelnym, dwoma siedzibami szlacheckimi w Knurowie i Krywałdzie, ze wszystkimi należnościami i obowiązkami względem dworu katolikowi Adamowi Goszyckiemu „z Goszyc”.

Krywałd obok Chudowa i Knurowa należał do parafii w Gierałtowicach. Krywałd jako samodzielna parafia powstała dopiero w drugiej połowie XX wieku. Po tragicznej śmierci robotników w fabryce prochu Lignoza, w połowie 1921 roku, ks. Paweł Staffa, proboszcz z Wilczy, zaczął w cechowni regularnie odprawiać nabożeństwa. W 1927 roku pracę duszpasterską w Krywałdzie przejęli księża z parafii św. Wawrzyńca - późniejszej parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie. Zarząd fabryki zakupił sprzęty liturgiczne, a w 1930 roku – ołtarz i następnie dzwon. Pierwszym samodzielnym duszpasterzem (rektorem kościoła) został 1 września 1966 ks. Tadeusz Milik. Dekretem bpa Herberta Bednorza 6 marca 1981 została utworzona samodzielna parafia pw. św. Antoniego z Padwy, a jej pierwszym proboszczem – ks. Marian Śliwiński.

W latach 1986-1987 kościół został odnowiony. W 1993 roku stanęła nowa dzwonnica; zakupiono i zamontowano trzy dzwony: św. Antoni, św. Barbara i św. Józef, które poświęcił 4 listopada 1993 abp Damian Zimoń.

Liczne dewastacje i kradzieże na terenie parafii przyczyniły się do instalacji systemu alarmowego oraz ogrodzenia terenu kościelnego. W domu parafialnym obecnie znajdują się: Klub Seniora, kancelaria parafialna oraz duża salka parafialna. W 2008 roku fasada kościoła została poddana generalnemu remontowi, a wiosną 2009 roku odnowiono prezbiterium, gdzie stanął nowy ołtarz, nowa ambona i nowa chrzcielnica.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii św. Antoniego z Padwy w Krywałdzie, WD 1981, nr 6, s. 139-140; A. Koziełek, Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii Ziemi Gliwickiej, Katowice 1937; R. Cop, Stosunki wyznaniowe w archiprezbiteracie gliwickim w XVII wieku, Katowice 2008, pr. mgr Biblioteka WTL; M. Grzelewska, J. Furgoł, Parafia w Krywaldzie 1921-2006, Knurów 2006.