Paliński Jerzy

Z e-ncyklopedia

Paliński Jerzy (1955-), proboszcz parafii św. Anny w Świerklanach

PalinskiJerzy.jpg

Urodził się 22 kwietnia 1955 w Bytomiu–Łagiewnikach w rodzinie Roberta i Jadwigi z d. Piecha. Szkołę średnią, I Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu ukończył w 1974 roku. Następnie studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym afiliowanym do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. 16 kwietnia 1981 przyjął święcenia kapłańskie, których udzielił bp Herbert Bednorz w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz najpierw w parafii Jana i Pawła w Katowicach Dębie , a od 1985 do 1990 roku w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Marii Kolbe w Janowie Miejskim . W tym czasie kontynuował studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1990 roku został skierowany na studia doktoranckie do Wiednia, które ukończył w 1996 roku, broniąc doktoratu Die Erneuerung der Eucharistiefeier in Diözese Katowice nach dem Vaticanum II (Odnowa sprawowania Eucharystii w diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II); promotorem pracy był prof. Hansjörg Auf der Maur.

Po powrocie ze studiów pracował w Caritas Archidiecezji Katowickiej jako pomocnik dyrektora oraz jako wizytator w Wydziale Katechetycznym Kurii Katowickiej. Wykładał liturgikę w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach, a następnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2006 - 2013 rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W lipcu 2013 roku został ustanowiony proboszczem parafii św. Anny w Świerklanach.

Za działalność dydaktyczną na Wydziale Teologicznym otrzymał Nagrodę Indywidualną II stopnia przyznaną przez rektora UŚ w 2003 roku. W 2007 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości.

Jest także przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej oraz cenzorem książek.

Członek Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu oraz konsultor Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Od 1 stycznia 2018 jest dziekanem dekanatu Boguszowice.

3 czerwca 2022 z rąk abpa Wiktora Skworca otrzymał dekret zwalniający go z funkcji proboszcza z dniem 31 lipca 2022 w związku z przejściem na emeryturę.

Ważniejsze publikacje:

Publikacje naukowe:

  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów, „Liturgia Sacra” 7 (2001), nr 2, s. 283-291.
  • Ks. Rudolf Tomanek - prekursor odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, [w:] Życie i działalność ks. Rudolfa Tomanka. W trosce o zachowanie religijnej i kulturowej tożsamości Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn 2002, s. 139-161 (Materiały z sesji naukowej UŚ).
  • Eucharystia w nauczaniu Arcybiskupa Katowickiego, [w:] Vobis episcopus vobiscum christianus, Katowice 2004, s. 99-109.
  • Mistagogia w celebracjach liturgicznych z udziałem dzieci, [w:] Mistagogia a duchowość, Katowice 2004, s. 126-137.
  • Pobożność eucharystyczna dzisiaj, „Studia Pastoralne” 2005, nr 1, s. 143-157.
  • Adoracja Eucharystii, „Studia Pastoralne” 2005, nr 1, s. 217-226.

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. Jerzego Palińskiego; [1] (dostęp: 3.06.2022)