Olbrich Artur

Z e-ncyklopedia

Olbrich Artur (1864-1928)

Urodził się 7 czerwca 1864 w rodzinie Juliusza i Berty z d. Amende. Jego ojciec był rachmistrzem kopalnianym. Wcześniej zaś piastował urząd inspektora szkolnego w Brzezince, w miejsce usuniętego na początku Kulturkampfu proboszcza ks. Edwarda Kleemanna. Artur Olbrich otrzymał święcenia kapłańskie 17 czerwca 1887. Następnie był wikarym w Żorach i Królewskiej Hucie przy kościele św. Barbary. Pełnił również posługę duszpasterza w Zakładzie Poprawczym w Świdnicy. W 1907 roku został proboszczem w Kaltenbrunn. W 1914 w Naumburgu. Pod koniec życia przebywał na emeryturze w Karłowicach pod Wrocławiem, gdzie zmarł 16 października 1928.

Bibliografia

Schematismus 1929, s. 229; J. Kudera, Dzieje parafii i wsi Brzezinki, Mysłowice 1928.