Okupacja i okres Polski Ludowej

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Adamczyk Rudolf, Czyściec. Biblioteka Spotkań, Paris 1985, [represje duchowieństwa w okresie PRL].
 • Bendel Joachim, Die Sorge der (um die) Kirche in totalitären Systemen. Zur politischen Relevanz der Seelsorgekonzepte Kardinal Bertrams und Kapitularvikar Pionteks, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 2, [...], s. 801-822.
 • Dziurok Adam, Marek Łucja, Matka Boska Niechciana. O zatrzymaniu kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1966 r., „Śląsk” 2006, nr 11 (133), s. 13-17.
 • Dziurok Adam, Kościół katolicki na Śląsku w roku 1948 w świetle raportów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, SSHT 33 (2000), s. 366-379. [katechizacja; sodalicje mariańskie, 371]
 • Dziurok Adam, Służba Bezpieczeństwa wobec budownictwa sakralnego na terenie Chorzowa, [w:] Zeszyty Chorzowskie T. 8 (2005), 187-200.
 • Golasz Zbigniew, Procesy weryfikacyjne duchowieństwa zabrskiego w latach 1945-46, Orbis Linguarum [Wrocław] 2 (2000), s. 116-138.
 • Grajewski Andrzej, Biskup katowicki Herbert Bednorz wobec władzy komunistycznej na Górnym Śląsku w latach 1967-1985. Zarys problematyki, [w:] Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego, Katowice – Piekary Śląskie 2008, 31–52.
 • Grajewski Andrzej, Wygnanie. Diecezja katowicka w czasach stalinowskich, Katowice 2002.
 • Halaba Ryszard, Z zagadnień walki z reakcyjnym podziemiem na terenie województwa śląsko-dąbrowskiego w latach 1945-1947, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 6 (1964), s. 355-380.
 • Hanich Andrzej, Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945-1946, Opole 2008.
 • Hanich Andrzej, Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w okresie przejścia z państwowości niemieckiej do polskiej (1945-1946), Kościół opolski w PRL, red. M. Worbs, Opole 2007, s. 105-132.
 • Hanich Andrzej, Relacje państwo – Kościół katolicki w czasach Władysława Gomułki i Edwarda Gierka (1956-1980) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego, Studia Śląskie 64 (2005), s. 95-117. [bp. Franciszek Jop, duszpasterstwo, diecezja opolska]
 • Hirschfeld Michael, Von der Trauer zum Dank. Die Vertriebenenwallfahrt nach Bethen zwischen Neubeginn und Integration, ASKG 55 (1997), s. 291-300.
 • Hirschfeld, Michael, "Gleich eine herzlichere Familiengemeinschaft“ 5. Hedwig in Ganderkesee als Beispiel für den Aufbau einer Vertriebenengemeinde im Bistum Münster, [w:] Katholische Vertriebene im Bistum Münster, Münster 1999, s. 127-152.
 • Jaworska Kazimiera, Kardynał Bolesław Kominek jako wybitna postać Kościoła katolickiego w Polsce, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. Agata Mirek, Lublin 2008, s. 89-104.
 • Kawalec Krzysztof, Chrześcijański Ruch Obywatelski (ChRO), we Wrocławiu, [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50–leciu, red. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 1996, s. 187-202.
 • Kołodziejczyk Norbert, Polski Związek Zachodni (okręg Śląski), w latach 1945-1950, Studia i Materiały z Dziejów Śląska 6 (1964), s. 305-354.
 • Kołtan Edyta, Przyjęcie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich w Zgromadzeniu Sióstr Maryi, [w:] Zakony żeńskie w PRL, red. A. Mirek, Lublin 2008, s. 169-175.
 • Kopiec Jan, Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w totalitarnym państwie (1945-1989), [w:] Kościół opolski w PRL, red. M. Worbs, Opole 2007, s. 17-103. [Aneksy źródłowe]
 • Kwaśniewicz Jan, Represje wobec zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji katowickiej, wynikające z ustawy z dnia 20 marca 1950 roku „o przejęciu dóbr martwej ręki”, Katowice 2006, ss. 91. pr. mgr., Biblioteka WTL Katowice.
 • Lempart Matthias, Walka z Kościołem na Śląsku w okresie narodowego socjalizmu (na przykładzie wrocławskiego diecezjalnego duszpasterza młodzieży Gerharda Moschnera), Studia Śląskie, 61 (2002), s. 193-210. [Gerhard Moschner, Adolf Bertram].
 • Linek Bernard, Działalność Władz Bezpieczeństwa na Śląsku Opolskim w latach pięćdziesiątych (na przykładzie powiatu strzeleckiego), Studia Śląskie, 64 (2005), s. 137-156. [Caritas]
 • Lipscher Winfried, Kościół katolicki w procesie pojednania między Niemcami a Polakami, Borussia 2000, nr 22, s. 254-256.
 • Madajczyk Piotr, Memoriał biskupa Stanisława Adamskiego z 8 stycznia 1947 r. w sprawie wysiedlenia niektórych obywateli polskich do Niemiec), Studia Śląskie Seria nowa 56 (1996), s. 247-262.
 • Madajczyk Piotr, Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r., Warszawa 1994, [ks. kard. Bolesław Kominek].
 • Marek Łucja, Edmund Perek (1927-1992), zastępca naczelnika Wydziału IV KW MO/WUSW w Katowicach, [w:] Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989, R. 2006, nr 2(4), s. 439-445.
 • Marek Łucja, Wydział IV SB KW MO/WUSW w Katowicach (1962-1989), [w:] Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989, R. 2006, nr 1(3), s. 133-145. [Wydział IV do zwalczania Kościoł]
 • Musialik Wanda, „..prosimy o przebaczenie". Przyczyny poczucia krzywdy Niemców-katolików, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. Agata Mirek, Lublin 2008, s. 157-168.
 • Myszor Jerzy, Grajewski Andrzej, Biskup Stanisław Adamski wobec systemów totalitarnych [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, Katowice-Piekary Śląskie 2002, s. 126-136.
 • Myszor Jerzy, Mirek Agata, Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL. Suplement, SSHT 41:2008, z. 1, s. 137-176.
 • Ordyłowski Marek, Działalność władz wobec kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956, Sobótka 2001, nr 1, s. 27-45. [polityka wyznaniowa, społeczne, propaganda antykościelna, diecezja wrocławska]
 • Orzechowski Kazimierz, Katolicy a życie polityczne w 50–leciu, [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50–leciu, red. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 1996, s. 128-137.
 • Pater Józef, Rola kardynała Bolesława Kominka w przygotowaniu Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. Agata Mirek, Lublin 2008, s. 105–114.
 • Pluta Michał, „Przecież wszystkich nie zamkną…”. Nastroje społeczne na Dolnym Śląsku w 1953 r. w świetle akt wrocławskiego KW PZPR i WUBP, Sobótka 2006, nr 4, s. 463–487. [polityka wyznaniowa PRL, procesy duchownych, bp Czesław Kaczmarek, prymas Wyszyński]
 • Raina Peter, Rozmowy Biskupa Dąbrowskiego z władzami PRL. Stolica Apostolska reguluje organizację kościelną na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski, Olsztyn 1998.
 • Rak Romuald, Biskup Adamski a volkslista. (W odpowiedzi p. Józefowi Garlińskiemu z Londynu), SSHT 18:1985, s. 263-267.
 • Rak Romuald, Biskup Stanisław Adamski i tzw. Niemiecka Volkslista, jej uwarunkowania przedokupacyjne i okoliczności pookupacyjne, [w:] Duszpasterz czasu wojny i okupacji. Biskup Stanisław Adamski 1939-1945, red. J. Myszor, Katowice 1994, s. 45-58.
 • Reiner Bolesław, Towarzystwo Szkoły Świeckiej i Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli na Opolszczyźnie w latach 1957-1969, [w:] Reiner B., Rędziński K., Zorganizowany ruch laicki w Opolskiem 1957-1972, Opole 1972, s. 10-37.
 • Rogowski Stanisław, Utworzenie administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych w 1945 r. w aspekcie stosunków między państwem a Kościołem katolickim, [w:] Studia historyczno-prawne, red. A. Konieczny, Wrocław 1993, s. 217-232.
 • Schott Christian-Erdmann, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der katholischen und evangelischen Heimatvertriebenenarbeit unter den Schlesier ab 1945, [w:] Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum, Bd 1, Teilband 2, [...], s. 823-842.
 • Sienkowiec Daniel, Kościelne obchody Milenium Chrztu Polski na Dolnym Śląsku, Sobótka 2006, nr 4, s. 489 – 506. [Wyszyński, Millenium, Wielka Nowenna, polityka wyznaniowa PRL]
 • Sitek Alojzy, Przejawy represjonowania duchowieństwa katolickiego na Śląsku Opolskim w czasach PRL w świetle dokumentów władz administracyjnych, partyjnych i Służb Bezpieczeństwa, [w:] Kościół opolski w PRL, red. M. Worbs, Opole 2007, s. 133-146.
 • Skotnica Sławomir, Działalność duszpasterska a polityczno-społeczne postawy robotników w Jastrzębiu Zdroju w latach 1980-81, SSHT 23/24 (1990-91), s. 121-147.
 • Skotnica Sławomir, Wiara i węgiel: Jastrzębie Zdrój lata 1980-1981. Działalność duszpasterska a polityczno-społeczne postawy robotników w Jastrzębiu Zdroju w latach 1980-1981, Katowice 1995.
 • Smołka Leonard, Wokół reakcji władz komunistycznych na list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. w kontekście strategii i taktyki państwa i Kościoła, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. Agata Mirek, Lublin 2008, s. 115-140.
 • Sobczyk Michał, Problem narodowości polskiej na Górnym Śląsku w latach II wojny światowej, SSHT 18 (1985), s. 229-262, [volkslista].
 • Sobeczko Helmut, Kościół a państwo w niepublikowanych zapiskach duchowieństwa, [w:] Kościół opolski w PRL, red. M. Worbs, Opole 2007, s. 147-170.
 • Spory wokół kształtowania się administracji kościelnej na ziemiach zachodnich i północnych, Zbliżenia Polska Niemcy. Annäherunngen Polen-Deutschland, 1997 nr 1, s. 62-68.
 • Stopniak Franciszek, Działalność integracyjna Kościoła katolickiego na polskich Ziemiach Zachodnich, Życie i Myśl 1985 nr 3, s. 47-58.
 • Stróżyna Katarzyna, Ordynariusz wrocławski kardynał Bolesław Kominek w materiałach aparatu bezpieczeństwa, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. Agata Mirek, Lublin 2008, s. 141- 156.
 • Suleja Włodzimierz, Kościół na Dolnym Śląsku wobec stanu wojennego, [w:] Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50 –leciu, red. I. Dec i K. Matwijowski, Wrocław 1996, s. 176-186.
 • Sziling J., Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945. Tzw. Okręgi Rzeszy: Gdańsk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty i regencja katowicka, Poznań 1970.
 • Szuba Zdzisław, Działalność Stowarzyszenia PAX na rzecz Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX 1981 nr 1, s. 59-78.
 • Szyling Jan, Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939-1945, Poznań 1970, [polityka władz okupacyjnych wobec diecezji katowickiej].
 • Targ Alojzy, Tajny pełnomocnik do spraw kościelnych na Opolszczyźnie, [w:] Dei virtus, Wrocław 1974, s. 209-213, [ks. B. Kominek].
 • Trzcielińska-Polus Aleksandra, Kardynał Bolesław Kominek - orędownik pojednania polsko-niemieckiego, [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, s. 87-98.
 • Wójcik Stefan, Ksiądz kardynał Bolesław Kominek w relacji z władzami państwowymi, Szkice Legnickie 29 (1997), s. 177-211.
 • Wójcik Stefan, Trudna koegzystenacja biskupa Bolesława Kominka z władzami komunistycznymi, STHO 15 (1995), s. 207-238.
 • Zyzak Marek, Stosunki Kościół – Państwo w diecezji katowickiej w latach 1945-1956 na podstawie „Dziennika Zachodniego”, Katowice 2003, US, pr. mgr., Biblioteka WTL Katowice.
 • Zyzak Marek, Stosunki Kościół – Państwo w Polsce Ludowej w latach 1945-1956 na podstawie wybranej literatury, Katowice 2006, ss. 39, (licencjat), Biblioteka WTL Katowice.
 • Żaryn Jan, Kościół a władza w Polsce: (1945-1950), Warszawa 1997, [rec.:] Stefaniak Janusz, Dzieje Najnowsze 1998 nr 4, s. 230-234; Marian Wojciechowski, Kwartalnik Historyczny 1999 nr 1, s. 115-120]
 • Żaryn Jan, Stanisław Adamski wobec komunizmu (1945-1950), (przyczynek biograficzny), [w:] Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej [...], Red. Leszek Kuberski, Opole 1998, s. 151-162.


Społeczne - narodowe - polityczne