Okrent Józef

Z e-ncyklopedia

Okrent Józef (1882-1953), proboszcz w Miedźnej

Okrent.jpg

Urodził się 13 maja 1882 w Markowicach k. Raciborza w rodzinie rolnika Jakuba i Franciszki z d. Sławik. W latach 1898-1901 uczęszczał do gimnazjum w Ząbkowicach Śląskich, następnie do gimnazjum franciszkańskiego w Nysie (1901-1904). W 1904 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Był również słuchaczem wykładów z matematyki i literatury słowiańskiej. 22 czerwca 1908 przyjął święcenia kapłańskie.

Jako wikary pracował w parafiach: Bożego Ciała w Oleśnie (1908), w Gliwicach-Sobiszowicach (1908-1910), św. Ap. Piotra i Pawła w Nauen (1910-1912) oraz MB Bolesnej i św. Antoniego w Rybniku (1912-1928), gdzie jawnie zaangażował się w sprawy polskie. W 1922 roku zorganizował w Rybniku polskie gimnazjum męskie, w którym był nauczycielem religii, historii, geografii i j. hebrajskiego. Równocześnie uczestniczył w różnych przedsięwzięciach i instytucjach oświatowych, mających na celu kształcenie nauczycieli spośród miejscowej ludności.

We wrześniu 1924 roku został zatwierdzony na stanowisku proboszcza w parafii św. Wawrzyńca w Knurowie. 12 maja 1928 otrzymał nominację na proboszcza w Miedźnej. Został wybrany na wicedziekana, a następnie dziekana (17 listopada 1936) dekanatu pszczyńskiego. Pełnił urząd sędziego prosynodalnego. Od września 1939 roku był pod nadzorem gestapo. 23 maja 1940 aresztowany, po trzech dniach zwolniony. W grudniu 1940 roku wysiedlony do Generalnej Guberni, z której po pewnym czasie mógł wrócić. Zamieszkał w Jastrzębiu Górnym jako substytut parafii św. Katarzyny. Ponownie aresztowany 28 września 1942, jeszcze w tym samym roku wyszedł na wolność. W 1945 powrócił do Miedźnej.

Mianowany sędzią prosynodalnym. Przyczynił się do powstania samodzielnej stacji duszpasterskiej w Górze i ustanowienia rektora przy kościele w Międzyrzeczu. Został mianowany dziekanem honorowym. Zmarł 9 lutego 1953 w szpitalu w Pszczynie. Został pochowany na cmentarzu w Miedźnej.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Józefa Okrenta; Schematyzm 1924; Nekrolog, WD 1953, nr 3-4, s. 48; 1953, nr 3-4, s. 44; U. Burzywoda, Okrent (Okręt) Józef (hasło), [w:] Słownik biograficzny, s. 304; Myszor, Historia diecezji, s. 151; Olszar, Duchowieństwo, s. 384; Martyrologium, s. 197; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 162.