Oczadły Henryk

Z e-ncyklopedia

Oczadły Henryk (1938-), proboszcz w Tychach i Krasowach

Urodził się się 18 lipca 1938 w Rybniku. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1961 w Katowicach. Pracował kolejno w parafiach: św. Mikołaja w Bielsku-Białej (1961-1964), Szarleju (1964-1967) i Zgodzie (1967-1969). W 1969 został wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Tychach, a w 1973 roku został administratorem parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach-Żwakowie. Następnie w latach 1978-1979 był jej proboszczem. Później przez rok był proboszczem parafii w Krasowach (1979-1980).

Bibliografia

Teczka ks. Henryka Oczadłego w Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Katowicach.