Ochronka Parafialna przy parafii NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich

Z e-ncyklopedia

Ochronka Parafialna przy parafii NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich powstała 1999 roku. Została utworzona z inicjatywy sióstr boromeuszek: Józefy (obecnie pracuje na misjach w Zambii) i Goretti (obecnie dyrektor parafialnej ochronki charytatywnej), we współpracy z proboszczem bazyliki piekarskiej ks. Władysławem Nieszporkiem, który m.in. udostępnił na rzecz placówki dawne salki parafialne.

W placówce znajduje się między innymi: kuchnia wraz ze stołówką, pokój zabaw, mini sala gimnastyczna, dobrze wyposażona sala komputerowa, plac zabaw oraz ogród. Ochronka oferuje niezamożnym rodzinom wsparcie pedagogiczne i psychologiczne. W ramach swojej działalności realizuje program wychowawczo-dydaktyczny z uwzględnieniem środowisk oraz różnego typu dysfunkcji znajdujących się rodzinach poszczególnych dzieci. Ochronka realizuje swój program poprzez różnego rodzaju zajęcia umożliwiające rozwój intelektualny i fizyczny dziecka, np. pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy, zajęcia komputerowe, sportowe oraz plastyczne. Placówka także wspiera materialnie podopiecznych poprzez przygotowywanie codziennie ciepłych posiłków, okazjonalnych paczek ze słodyczami (np. w Wigilię) oraz okazuje wsparcie rozdając ubrania. W okresie wakacji i ferii podopieczni mają możliwość wzięcia udziału w koloniach odbywających się w rejonie Beskidów. Bieżące potrzeby placówki są w większości pokrywane z zasobów parafii Najświętszej Marii Panny w Piekarach Śląskich. Urząd Miasta dofinansowuje część wydatków, np. posiłki i artykuły pierwszej potrzeby.

Ochronka utrzymuje się także z datków sponsorów oraz organizowanych przez nią kiermaszów. Placówka przyjmuje także wolontariuszy, którzy wspierają podopiecznych w ich rozwoju i spędzają z nimi czas. Ochronka mieści się w Piekarach Śląskich przy ul. ks. Ficka 7. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00.

Bibliografia

[1] (dostęp: 12.05.2015); [2] (dostęp: 12.05.2015).