Ochman Wilhelm

Z e-ncyklopedia

Ochman Wilhelm (1901-1970), proboszcz parafii św. Barbary w Chorzowie

Ochman Wilhelm.jpg

Urodził się 15 października 1901 w miejscowości Oleszka, parafia Jesiona (powiat strzelecki), w rodzinie urzędnika kolejowego Wilhelma i Marii z d. Krzyża. W latach 1913-1921 uczęszczał do gimnazjum w Opolu. Egzamin dojrzałości zdał w 1922 roku w Cieszynie. W latach 1922-1924 studiował teologię w Poznaniu. W 1924 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 20 czerwca 1926 przyjął święcenia kapłańskie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach (1926-1930) i św. Antoniego w Siemianowicach (1930-1934). Od 1934 roku pracował jako notariusz w Sądzie Biskupim w Katowicach. Od 1938 roku pełnił ponadto funkcję rektora kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Katowicach. W 1939 roku został mianowany substytutem w parafiach: św. Antoniego w Dąbrówce Małej i św. Pawła w Nowym Bytomiu.

W 1941 roku został aresztowany przez gestapo i wydalony z diecezji katowickiej z zakazem objęcia jakiejkolwiek placówki duszpasterskiej. Lata okupacji spędził na Śląsku Opolskim i w Berlinie. Po wojnie został mianowany administratorem w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli. Został ustanowiony substytutem (od 1 września 1945), a następnie zatwierdzony na stanowisku proboszcza (1963) parafii św. Barbary w Chorzowie. W latach 50. XX wieku pełnił funkcję wiceoficjała Sądu Biskupiego w Katowicach i sędziego prosynodalnego. W lutym 1956 roku został mianowany radcą duchownym. W Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Ks. Ochman odznaczał się szczególnym zamiłowaniem do języków. W Berlinie ukończył kurs języka francuskiego i rosyjskiego. W Krakowie zdał egzamin magisterski z germanistyki. Posiadał magisterium z filozofii. W 1954 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 15 lutego 1970 w Chorzowie i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wilhelma Ochmana; D. Bednarski, Ochman Wilhelm (biogram), w: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa, t. 3, red. Z. Kapała, Chorzów 2011, s. 174-176; Schematyzm (1947-1958); GN 1970, nr 15, s. 92; Grajewski, Wygnanie, s. 101-102, 109, 158, 163, 206, 221, 225; Martyrologium, s. 197; Myszor, Historia diecezji, s. 413 i nn.; Nalepa, Zmarli kapłani, t. 2, s. 43-44; Represje wobec duchowieństwa, s. 153, 211; Skworc, Budownictwo kościołów, s. 161; WD 1970, nr 10-12, s. 188; Grajewski A., Twój Gość, s. 80; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 88 i nn.; "Monitor Polski" nr 108, poz. 1435.