Ośrodek "Święty Florian" w Chorzowie Starym

Z e-ncyklopedia

Dom Pomocy Społecznej, mieszczący się przy ulicy Harcerskiej 3 w Chorzowie Starym. Usytuowany jest na styku granic miast: Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich oraz Katowic, co stanowi dla niego dogodną lokalizację. Ośrodek powstał w 1992 roku jako Miejski Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych „Styria”. Nazwę Ośrodek wziął od darczyńców mieszkańców austriackiego landu Styria. Wcześniej, przez 40 lat w budynku przy ulicy Harcerskiej mieścił się miejski żłobek. MDPS „Styria” działał do 2005 roku, kiedy to instytucja została włączona w struktury Caritas Archidiecezji Katowickiej pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej święty Florian” (początek działalności 01.06.2005 r.). Patron święty Florian jest równocześnie patronem miasta Chorzowa, gdzie Dom się znajduje.

Kierownikiem Ośrodka jest mgr Krzysztof Kołodziej. W Ośrodku znajduje się miejsce dla 45 osób w podeszłym wieku. Celem Ośrodka jest utrzymywanie pacjentów w dobrym stanie psychofizycznym, a także i duchowym. „DPS święty Florian” od 2008 r. został przekazany jako darowizna na rzecz Caritas Archidiecezji Katowickiej, równocześnie zmieniając nazwę na „Ośrodek święty Florian”. Od 2007 r. w jego strukturach znajdują się dwa domy: Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Harcerskiej 3 oraz Dzienny Dom Pomocy mieszczący się przy ulicy Skrajnej 2 w dzielnicy Batory w salkach przy parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. DDP udziela wsparcia dziennego dla emerytów i niepracujących inwalidów nie zmuszając ich do zmiany zamieszkania. Znajduje się w nim miejsce dla 34 osób. W tygodniu można zasięgnąć tutaj pomocy terapeutów, psychologów, skorzystać z możliwości całodziennego wyżywienia. Kierownikiem DDP jest mgr Jacenty Krzysteczko.

Bibliografia

Materiały własne autorki.