Nowok Jan

Z e-ncyklopedia

Nowok Jan (1895-1934)

Urodził się 23 grudnia 1895 w Kochłowicach w rodzinie Piotra i Marii z d. Klyczka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Kochłowicach. Od 1908 roku przebywał w konwikcie biskupim w Bytomiu i uczył się w miejscowym gimnazjum. W 1915 roku zdał z wyróżnieniem egzamin dojrzałości. Po maturze, którą składał w czasie trwającej wówczas I wojny światowej, został zaciągnięty do wojska pruskiego i walczył na frontach rosyjskim i francuskim. Po zakończeniu wojny rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 23 kwietnia 1921.

Po święceniach był na krótkim zastępstwie duszpasterskim w parafii św. Bartłomieja w Łanach pod Koźlem. Następnie jako wikariusz pracował w parafii św. Michała Archanioła w Michałkowicach. Od września 1928 roku pełnił ponadto funkcję katechety w Polskiej Szkole Dokształcającej w Katowicach. W sierpniu 1931 roku bp S. Adamski mianował go notariuszem i referentem Kurii Diecezjalnej, a trzy lata później sędzią prosynodalnym Sądu Biskupiego w Katowicach.

Ks. Nowok, oprócz pracy kancelaryjnej, często angażował się w akcję propagowania ruchu abstynenckiego, misyjnego i sodalicyjnego w parafiach. Był członkiem Unii Apostolskiej Kleru Diecezji Katowickiej. Zmarł 19 października 1934 w Katowicach. Spoczął na cmentarzu w Kochłowicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Nowoka; Schematismus 1922; WD 1931, nr 8-9, s. 100; Nekrolog, WD 1934, nr 11, s. 404; Myszor, Historia diecezji, s. 84.