Nowak Ryszard

Z e-ncyklopedia

Nowak Ryszard (1963-), proboszcz w Orzegowie

Urodził się 31 lipca 1963 w Tarnowskich Górach, w rodzinie Romana i Teresy Nowaków. W 1982 roku zdał egzamin dojrzałości w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. W. I. Lenina w Tarnowskich Górach. Po rocznej pracy w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos”, rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, które ukończył w 1989 roku, z tytułem magistra teologii. 13 maja 1989 przyjął w katowickiej katedrze Chrystusa Króla święcenia kapłańskie z rąk bpa Damiana Zimonia.

Przez pięć lat pracował jako wikariusz w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie. Przez następne dziesięć lat był moderatorem grup apostolskich w domach formacyjnych Ruchu Światło-Życie w Wiśle Jaworniku i Nowej Osadzie. Od września 2004 roku pracował jako wikariusz w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach i od stycznia 2005 roku jako Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie w archidiecezji katowickiej. Od 1 września 2008 do 2010 roku był rezydentem w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.

W 1992 roku ukończył dodatkowe studium pastoralne dla księży na Papieskiej Akademii Teologicznej uzyskując stopień licencjata z zakresu teologii moralnej. W tym samym roku ukończył również Studium Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiował w latach 1990-1992. Oprócz zadań w archidiecezji katowickiej, od 1995 roku był zaangażowany w Ruch Światło-Życie w wymiarze ponaddiecezjalnym, pełniąc obowiązki Moderatora Centralnej Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie, Moderatora Filii Śląskiej Ruchu (obejmujących 9 południowo-zachodnich diecezji w Polsce) oraz posługując w Centralnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie. Z ramienia CDJ był koordynatorem ewangelizacji ekumenicznych „Festiwal Życia” w Wiśle (2004 i 2006) oraz ogólnopolskiej ewangelizacji „ProChrist” (2008) z przekazem satelitarnym z katowickiego „Spodka”, a także ewangelizacji przez internet „SzukającBoga.pl” i powiązanego z nim programu „DlaczegoJezus.pl”.

Przeprowadził ponad 170 serii rekolekcji (w tym ponad 60 dla kapłanów, wspólnot życia konsekrowanego, akademickich, parafialnych oraz szkolnych). Jest współautorem i redaktorem podręcznika Kurs Oazowy dla Animatorów Diakonii Modlitwy, współautorem wielu materiałów dla formacji animatorów i diakonii Ruchu Światło-Życie oraz autorem ponad 100 artykułów w czasopismach Oaza, Wieczernik, Nasza Myśl. W 2008 roku został członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej. W 2010 roku został proboszczem parafii św. Michała w Orzegowie.

Członek Komisji ds. Świeckich oraz konsultor Komisji ds. Ewangelizacji II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. Ryszarda Nowaka.