Nossol Alfons

Z e-ncyklopedia

Nossol Alfons (1932-), arcybiskup, ordynariusz opolski, teolog

Nossol Alfons.jpg

Urodził się 8 sierpnia 1932 w Brożcu. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1957 w Opolu. Kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1962 roku obronił pracę doktorską pt. Nauka Jana Hessena o religijnym poznaniu Boga. Na przełomie lat 1961-1962 pełnił obowiązki administratora parafii Zielina-Kujawy. Od 1961 roku wykładał w seminarium w Nysie. W latach 1969-1977 pracował jako adiunkt na KUL. Od 1982 roku profesor nadzwyczajny KUL, a od 1988 roku profesor zwyczajny.

Mianowany biskupem opolskim 25 czerwca 1977, kanoniczne objął diecezję 4 sierpnia 1977, konsekrowany (ingres do katedry opolskiej) 17 sierpnia 1977. Członek Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, Papieskich Komisji Mieszanych ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem katolickim i prawosławnym oraz pomiędzy Kościołem katolickim i luterańskim, Rady Stałej Episkopatu Polski, Rady Naukowej Episkopatu, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu, profesor i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Doktor honoris causa uniwersytetów w Bambergu, Münster, Moguncji, Opolu, ChAT w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, laureat wielu nagród m.in. Lux ex Silesia w 1996 roku. Mianowany arcybiskupem tytularnym w 1999 roku przez papieża Jana Pawła II. W 2007 roku miał zamiar odejść na emeryturę (w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego 75 lat) i wrócić do pracy naukowej, jednak papież Benedykt XVI nie przyjął rezygnacji i przedłużył posługę abpa Nossola do 2009 roku. Odznaczenia: medal "Za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" (2007), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Bibliografia

Lux ex Silesia-Światło ze Śląska 1994-2003, red. M. Spyra, Katowice 2003, s. 29-33.