Nohel Gustaw

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nohel Gustaw (1882-1940)

Urodził się 28 listopada 1882 w Kończycach Wielkich w pow. cieszyńskim w rodzinie Henryka, nauczyciela i właściciela gospody. Wykształcenie podstawowe otrzymał w miejscowej szkole. Do gimnazjum uczęszczał we Frydku i po uzyskaniu matury 4 lipca 1904, zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Widnawie, gdzie pod zaborem austriackim wszyscy Cieszyniacy przygotowujący się do stanu kapłańskiego, mieli swoją wspólną uczelnię.

Święcenia kapłańskie przyjął 22 lipca 1908 we Wrocławiu. Po prymicjach objął posadę wikarego w Widnawie. Tam pracował w duszpasterstwie przez trzy lata. Tymczasem złożył egzamin, kwalifikujący go do nauczania w średnich szkołach. Na tej podstawie przydzielono mu katecheturę w szkole ludowej i wydziałowej w Gruszowie, a od 1 września 1914 w szkole tego samego typu w Cieszynie. Tutaj pozostał aż do utworzenia Administracji Apostolskiej w Katowicach.

Na początku 1923 roku zatwierdzono go jako katechetę najpierw w żeńskim, a po trzech latach w męskim seminarium nauczycielskim w Mysłowicach. W 1929 roku ze względu na słaby stan zdrowia przeszedł na emeryturę. Osiedlił się wtedy wraz z swoją ułomną siostrą w Wiśle. Wisła należała wówczas do parafii w Ustroniu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), a w kościółku wiślańskim odprawiało się tylko dwa razy w miesiącu mszę św. dla katolików, mieszkających wśród większości ewangelickiej. Od chwili przybycia ks. Nohela do Wisły nabożeństwa mogły odbywać się codziennie i odtąd też katolicy mieli zagwarantowaną regularną opiekę duszpasterską. Tym samym ks. Nohel nie tylko położył podwaliny pod nową placówkę duszpasterską, ale umożliwił również utworzenie samodzielnej kuracji. Nastąpiło to w lipcu 1938 roku.

Tymczasem stan zdrowia ks. Nohela coraz bardziej się pogarszał i kuracji już nie mógł objąć, ale został chętnym i pilnym pomocnikiem nowego kuratusa. Po okupacji Śląska przez hitlerowskich najeźdźców odebrano ks. Nohelowi emeryturę. Te i inne szykany władz okupacyjnych spowodowały jego przedwczesną śmierć, która zaskoczyła go nagle 15 maja 1940. Ks. Nohel jako pierwszy kapłan spoczął na cmentarzu wiślańskim.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Gustawa Nohela; Schematyzm 1925-1947; WD 1926, nr 12, s. 76; F. Maroń, Nekrolog, WD 1969,11-12, s. 188; Martyrologium, s. 196.