Nogły Walenty

Z e-ncyklopedia

Nogły Walenty (1938-2000), misjonarz w Brazylii

Nogly Walenty.jpg

Urodził się w Świerklanach 26 listopada 1938 w rodzinie Jana i Gertrudy z d. Konsek. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym św. Jacka w Katowicach, najpierw w klasach w Tarnowskich Górach a potem w Katowicach. W 1957 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, gdzie otrzymywał formację duchową i intelektualną; pierwszy rok na na kursie wstępnym w Tarnowskich Górach, potem w Krakowie. Po ukończeniu studiów przyjął z rąk bpa H. Bednorza 23 czerwca 1963 święcenia kapłańskie. Tuż przed przyjęciem święceń w styczniu 1963 roku prokuratura w Krakowie postawiła mu zarzut o wykroczenie przeciw ustawie o ochronie wolności sumienia i wyznania.

Pierwszymi placówkami jego kapłańskiej pracy były parafie: Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (7 lipca – 3 sierpnia 1963) i św. Anny w Świerklanach (3–30 sierpnia 1963). Następnie pracował jako wikariusz w parafiach: Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich (31 sierpnia 1963 – 1 września 1967), Matki Bożej Częstochowskiej w Podlesiu (2 września 1967 – 26 sierpnia 1970) i św. Mikołaja w Bujakowie (27 sierpnia 1970 – 26 maja 1974).

Jego powołanie misyjne zrodziło się po spotkaniu goszczącego w 1965 roku w Łaziskach bpa Kurytyby ks. Krauzego. Dzięki staraniom bpa Guarapuava w Brazylii Austriaka Frederico Helmela i ks. Zygmunta Gdańca otrzymał 7 marca 1973 zgodę bpa H. Bednorza na wyjazd na misje. 29 maja 1974 dołączył do pracujących już w Brazylii księży z diecezji katowickiej: ks. Marka Manderli i ks. Jerzego Wostala. Pierwszą jego placówką była parafia Sao Pedro Apostolo w Quedas do Ignacu w stanie Parana, gdzie pracował od 4 lipca 1975. Ze względu na zbliżony do polskiego klimat i żyjącą tam Polonię, parafia była traktowana przez przybywających polskich misjonarzy jako aklimatyzacyjna. Po 1975 roku duszpasterzował kolejno w kilku parafiach: od grudnia 1978 roku w parafii Niepokalanego Poczęcia w Palmeirinha, a od grudnia 1989 roku w parafii św. Piotra Apostoła w Nova Tebas w stanie Parana. Zmarł nagle 23 listopada 2000 w Nova Tebas, tam pochowany następnego dnia, 24 listopada 2000.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Walentego Nogłego; J. Krętosz, Nekrolog, WA 2000, nr 12, s. 593-594; M. Piesiur, Kościół katowicki dla misji. Misyjne dzieło Kościoła katowickiego w świetle dokumentów papieskich od Maximum illud do Redemptoris missio, Katowice 2009, s. 103; W. Morawski, List kondolencyjny do arcybiskupa Damiana Zimonia w związku ze śmiercią ks. Walentego Nogłego, WA 2000, nr 12, s. 606-608.