Nieszporek Władysław

Z e-ncyklopedia

Nieszporek Władysław (1951-), proboszcz Sanktuarium w Piekarach Śląskich

Urodził się 23 stycznia 1951 w Golejowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Herberta Bednorza 15 kwietnia 1976 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Po święceniach pełnił posługę wikarego w parafiach: św. Antoniego z Padwy w Chorzowie (1976-1978), Matki Bożej Różańcowej w Chropaczowie (1978-1982), św. Mikołaja w Bielsku-Białej (1982-1985; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Józefa Robotnika w Józefowcu (1985-1988). W latach 1988 - 1998 był kończącym budowę kościoła proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta na Osiedlu Witosa w Katowicach. Pełnił również funkcję dziekana dekanatu Katowice-Załęże. 1 sierpnia 1998 został mianowany proboszczem Bazyliki Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich i kustoszem piekarskiego Sanktuarium. Podjął się renowacji Bazyliki, wyremontował zewnętrzną elewację tego kościoła, odnowił wieże, mur okalający kościół i przylegające do niego kapliczki, a także zamontował oświetlenie. Podjął decyzję o postawieniu na Kalwarii Piekarskiej wchodzącej w skład Sanktuarium, pierwszego w archidiecezji katowickiej pomnika Jana Pawła II .

W 1999 roku mianowany kapelanem Jego Świątobliwości. W latach 2005-1015 był dziekanem dekanatu Piekary Śląskie. Jest członkiem: Rady Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej oraz Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej.

Członek Zespołu Presynodalnego przygotowującego II Synod Archidiecezji Katowickiej (2011-2012).

W 2018 roku przeszedł na emeryturę. Będzie opiekował się budową domu rekolekcyjnego Nazaret w Piekarach Śląskich.

Bibliografia

Opracowanie własne.