Niemiec Norbert

Z e-ncyklopedia

Niemiec Norbert (1931-2008), p.o. kanclerza kurii, proboszcz w Gierałtowicach i Kozłowej Górze

Niemiec Norbert.jpg

Urodził się 9 kwietnia 1931 w Chorzowie Batorym w rodzinie Teofila i Anny z d. Baron. Od 1935 roku rodzina mieszkała w Tarnowskich Górach i tam Norbert uczęszczał do szkoły powszechnej, najpierw polskiej, a podczas okupacji niemieckiej. Następnie uczył się w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Tarnowskich Górach, gdzie w 1950 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 13 listopada 1955 w Katowicach z rąk bpa Zdzisława Golińskiego przyjął święcenia kapłańskie.

W 1956 roku został wikariuszem w Ochojcu, następnie zaś był katechetą w szkołach rybnickich (1957-1961). Uczestniczył także w pracy duszpasterskiej w Jejkowicach. W kolejnych latach był wikariuszem w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie (1961-1964), św. Marii Magdaleny w Cieszynie (1964-1967; obecnie diecezja bielsko-żywiecka) oraz w Starym Bielsku (1967; obecnie diecezja bielsko-żywiecka). W ostatniej z tych placówek w 1968 roku został administratorem. 7 marca 1972 rozpoczął pracę w Kurii Diecezjalnej w Katowicach, jako pracownik Referatu Finansowo-Gospodarczego. 3 stycznia 1974 został mianowany p.o. kanclerza Kurii Diecezjalnej. W 1978 roku powrócił do duszpasterstwa parafialnego. W latach 1978-1987 był proboszczem w Gierałtowicach, a następnie - do czasu przejścia na emeryturę - proboszczem w Kozłowej Górze (1987-1999).

Podejmował wiele zadań na płaszczyźnie diecezjalnej. Aktywnie uczestniczył w pracach I Synodu Diecezji Katowickiej. Był członkiem Rady Kapłańskiej, Rady Administracyjnej, Komisji Ekumenicznej i Komisji ds. Budownictwa Sakralnego. Pełnił funkcję egzaminatora z administracji parafialnej, a także dziekana dekanatu knurowskiego (1981-1987). Od 1984 roku był sędzią diecezjalnym, zaś od 1999 roku delegatem biskupim w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej s. Marii Dulcissimy Hoffmann. W uznaniu zasług dla diecezji katowickiej w 1987 roku został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Katowickiej. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 27 grudnia 2008 w Katowicach. Spoczął na cmentarzu w Kozłowej Górze.

Bibliografia

H. Polak, 7 wieków Gierałtowic, Gliwice 1997, s.184.