Nerlich Karol

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nerlich Karol (1843-1900), proboszcz w Piekarach

Urodził się 28 stycznia 1843 w Raszowej (pow. opolski) w rodzinie nauczyciela Józefa i Józefy z d. Kaczmarczyk. Wykształcenie zawdzięczał starszemu bratu, ks. Leopoldowi, który go zachęcał do nauki i wspierał materialnie. Po ukończeniu miejscowej szkoły elementarnej uczęszczał do gimnazjum w Gorzowie Śląskim oraz Opolu, gdzie w 1864 roku zdał maturę. Następnie studiował teologię na Uniwersytecie Wrocławskim (1864-1867) i był członkiem Towarzystwa Polskich Górnoślązaków.

Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1868, a następnie został wikarym w kościele pw. Świętego Krzyża w Opolu (1868). Później przez kilka miesięcy pracował w Kowalowicach pod Namysłowem. Wrócił znowu wrócił do Opola jako wikary i katecheta. W 1884 roku objął obowiązki proboszcza w Popielowie k. Opola. W 1895 roku, po śmierci brata Leopolda, objął po nim parafię Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach i tu pozostał do końca życia. W l. 1883-1887 redagował Pismo Miesięczne Na Cześć Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza, wychodzące w Opolu. W 1896 roku dokończył budowę Kalwarii Piekarskiej. W 1900 roku brał udział w pielgrzymce polskich Górnoślązaków do Rzymu. Wg ks. J. Kudery nie był zwolennikiem "politycznej polskości". Zmarł 30 grudnia 1900 w Piekarach Śląskich.

Bibliografia

M. Pater, Nerlich Karol (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. J. Pater, Katowice 1996, s. 293-294; E. Szramek, Ks. Norbert Bonczyk. Homer Górnośląski i poeta walki kulturnej, RTPNŚ 1930, t. 2, s. 57; Nerlich Karol (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 174-175; Biograficzne szczegóły o członkach polskich towarzystw akademickich we Wrocławiu, Katowice 1928 (mps), s. 4.