Nawrat Stefan

Z e-ncyklopedia

Nawrat Stefan (1767-1839)

Był zakonnikiem z zakonu oo. norbertanów wrocławskich, do których należał kościół św. Małgorzaty w Bytomiu. Urodził się 5 kwietnia 1767 w Powicku. Święcenie kapłańskie przyjął 13 czerwca 1790. Zarządzał on parafią w Bytomiu od 1795 roku aż do swej śmierci 13 stycznia 1839.

Na jego czas przypadają wojny napoleońskie i związany z nimi upadek miasta i parafii. Raz po raz epidemie zabierały liczne ofiary. Ks. Nawrat po przejściu do kleru diecezjalnego nadal pełnił obowiązki proboszcza kościoła mariackiego i przeprowadził drogą żmudnych procesów to, że majątku kościoła św. Małgorzaty nie skonfiskowano, lecz przelano na dobro kościoła mariackiego. Na czas ks. Nawrata przypada przejście ziemi bytomskiej pod rządy kościelne biskupów wrocławskich (1821).

Poza posługą sakramentalną wśród mieszkańców Czarnego Lasu ks. Nawrat w historii Czarnego Lasu nie występuje. W chwili śmierci ks. Nawrata liczba katolików Czarnego Lasu nie zdołała przekroczyć 100. Warto jedynie odnotować, że ratował mienie kościoła św. Małgorzaty, co w 1885 roku umożliwiło przydzielenie parafii Czarny Las bardzo znacznej dotacji.

Bibliografia

J. S. Dworak, Historia parafii nowobytomskiej, Nowy Bytom 1937, s. 143.