Namysł Stanisław

Z e-ncyklopedia

Namysł Stanisław (1884-1928), sekretarz i kapelan bpa Lisieckiego

NamyslStanislaw11.jpg

Urodził się 5 listopada 1884 w Ostrowie Wielkopolskim w rodzinie kupca i mistrza piekarskiego Leona oraz Bronisławy z d. Matuszek. Po ukończeniu szkoły elementarnej uczęszczał do gimnazjum w Ostrowie. Następnie kontynuował naukę w gimnazjum w Kępnie i Oleśnicy, gdzie w 1907 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze, ze względu na trudną sytuację w rodzinie, przez rok pracował jako nauczyciel domowy. W 1908 roku wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu i rozpoczął studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 11 lutego 1912 w Poznaniu z rąk bpa sufragana Wilhelma Kloske.

Jako wikariusz pracował kolejno w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Kościanie, św. Stanisława w Ostrowie Wielkopolskim, św. Marcina w Gostyniu i Narodzenia NMP w Pońcu. W 1919 roku, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, został zaciągnięty do wojska i objął obowiązki kapelana: najpierw 6 Pułku Strzelców, a następnie 15 Brygady Artylerii. Po zakończeniu wojny, poważnie osłabiony przebytą chorobą powrócił do obowiązków duszpasterskich. W charakterze wikariusza pracował wówczas w parafiach: NMP Królowej i św. Małgorzaty w Parkowie, św. Wojciecha w Bninie i św. Wawrzyńca w Zaniemyślu. W 1927 roku bp A. Lisiecki zamianował ks. Namysła swoim osobistym sekretarzem i kapelanem oraz inkardynował do diecezji katowickiej. Ks. Namysł otrzymał także tytuł radcy duchownego. Zmarł 14 kwietnia 1928 w Katowicach. Został pochowany 18 kwietnia 1928 na cmentarzu przy ul. Francuskiej.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stanisława Namysła; Nekrolog, GN 1928, nr 17, s. 7; WD 1927, nr 5, s. 36.