Musiał Stanisław

Z e-ncyklopedia

Musiał Stanisław (1933-1998), teolog moralista

Musial Stanislaw.jpg

Urodził się 18 czerwca 1933 w Nowym Bytomiu w rodzinie urzędnika Jana i Agnieszki z d. Steuer. W 1935 roku rodzice przenieśli się do Panewnik. W 1940 roku rozpoczął naukę w miejscowej niemieckiej szkole i ukończył w szkole polskiej w 1946 roku. W tymże roku wstąpił do Gimnazjum św. Jacka w Katowicach, przekształcone w 1950 roku w Niższe Seminarium Duchowne, ukończone maturą 7 czerwca 1951. Po maturze rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 roku.

Po zastępstwie wakacyjnym w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), jako wikariusz pracował w parafiach: MB Bolesnej w Rybniku (1956-1961), Nawiedzenia NMP w Brzezince (1961-1964), NSPJ w Koszęcinie i ponownie w parafii Nawiedzenia NMP w Brzezince. W parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach, od 16 sierpnia 1977 pracował jako wikariusz ekonom, a od 28 września t.r. był tam proboszczem, aż do przejścia na rentę w 1987 roku. W latach 1977-1987 był dziekanem dekanatu leszczyńskiego. W 1964 roku rozpoczął studia z teologii moralnej na KUL-u, zakończone w 1967 roku licencjatem. Od roku akademickiego 1970/1971 wykładał teologię moralną w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1972 roku uzyskał na KUL-u stopień doktora na podstawie rozprawy Specyfika świętości małżonków w świetle konstytucji Gaudium et Spes przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. Władysława Poplatka. W latach 1975-1977 był wicerektorem Seminarium.

Od 6 września 1971, przez 2 kadencje był sędzią prosynodalnym; od 23 grudnia 1974, przez 10 lat - sędzią synodalnym, a od 5 grudnia 1984 przez 5 lat sędzią diecezjalnym. W czasie I Synodu Diecezji Katowickiej, od 11 grudnia 1974 działał w Podkomisji Teologicznej Synodu, w Komisji ds. Małżeństwa i Rodziny oraz - jako rzeczoznawca w zakresie problematyki moralnej. Od 19 lutego 1975 został egzaminatorem synodalnym z teologii moralnej, a od 3 września 1973 egzaminatorem teologii moralnej w egzaminach jurysdykcyjnych. 1 czerwca 1978 został konsultantem „Gościa Niedzielnego” w zakresie teologii moralnej.

W parafii leszczyńskiej przeprowadzał remonty kapitalne salek katechetycznych i organów, doprowadził do poszerzenia cmentarza i wybudował kaplicę cmentarną. Od 1984 roku jego zdrowie pogarszało się, przybierając w 1987 roku postać stwardnienia rozsianego. Zrezygnował wówczas z funkcji proboszcza i dziekana, przechodząc w stan spoczynku. Po przyznaniu mu renty przez bpa katowickiego, zamieszkał najpierw w Panewnikach, a od 1990 roku w Katowicach w Domu Sióstr Elżbietanek, które opiekowały się nim do końca jego życia. Zmarł 22 stycznia 1998, pogrzeb odbył się w Leszczynach i tam spoczął na cmentarzu parafialnym.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stanisława Musiała; J. Krętosz, Nekrolog WA 1998, nr 11, s. 570-772; Schematyzm 1970-1993; GN 1998, nr 6, s. 18; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 150, 307.