Mucha Franciszek

Z e-ncyklopedia

Mucha Franciszek OMI (1913-1992)

Urodził się 2 kwietnia 1913 w Groszowicach k. Opola. W latach 1927-1932 uczył się Małym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów w Lublińcu. Po ukończeniu junioratu wstąpił w 1932 roku do nowicjatu Zgromadzenia w Markowicach. Dalszą formacje zakonną odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze studiując filozofię i teologię. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1938 z rąk ówczesnego sufragana poznańskiego bpa Walentego Dymka. Marzeniem o. Muchy był wyjazd na misje. W 1939 roku otrzymał dekret kierujący go do pracy wśród Indian w Prince Rupert w zachodniej Kanadzie. Jednak wybuch II wojny światowej pokrzyżował te plany. Po zakończeniu działań wojennych włączył się do grupy misjonarzy ludowych na Śląsku. Przybył zatem m.in. 20 listopada 1945 do Kędzierzyna. Następnie pracował we Wrocławiu, również jako misjonarz ludowy. W tych miastach oblaci utworzyli z czasem regularne klasztory oraz prowadzili duszpasterstwo parafialne. W latach 1956-1958 był superiorem wspólnoty lublinieckiej. Taką samą funkcję pełnił w Bodzanowie (1964-1965). W drugiej połowie lat sześćdziesiątych powrócił do Kędzierzyna, gdzie przełożeni Zgromadzenia powierzyli mu kolejny raz funkcję superiora domu. Pełnił ją do 1971 roku, kiedy to osiadł na stałe w klasztorze w Lublińcu. Był wciąż misjonarzem ludowym oraz pomagał w duszpasterstwie parafialnym. Na początku lat osiemdziesiątych został zamianowany radnym domu. Jako kapłan odznaczał się silnym zmysłem duszpasterskim, pracowitością i wytrwałością w konfesjonale. Zmarł 15 listopada 1992 w Lublińcu. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ordynariusz gliwicki bp Jan Wieczorek wraz z 60. kapłanami. Słowo Boże wygłosił o. Henryk Tomys.

Bibliografia:

„Misyjne Drogi” 1993, nr 1; „Dobrze, że jesteś” 2006, nr 12, (pismo parafii św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu), s. 6; J. Pielorz, Oblaci polscy: Zarys dziejów Prowincji Polskiej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z okazji 50-lecia istnienia, Rzym 1970, s. 99-100; Rocznik Diecezji Katowickiej 1958, s. 206; Rocznik Diecezji Katowickiej 1977, s. 260; Rocznik Diecezji Katowickiej 1981, s. 316.