Morys Amand

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Morys Amand (1912-1975), proboszcz w Miedźnej

Urodził się 21 marca 1912 w Łabędach. Był synem urzędnika stanu cywilnego Amanda i Róży z d. Wientzek. W 1918 roku rozpoczął naukę w szkole powszechnej w Łabędach. Po plebiscycie na Górnym Śląsku razem z rodzicami przeprowadził się do Wielkich Hajduk. Tam kontynuował edukację w zakresie szkoły powszechnej. Następnie uczył się w Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie, gdzie w maju 1932 roku zdał egzamin dojrzałości. W tym czasie był prezesem Kongregacji Mariańskiej uczniów i aktywnym działaczem Akcji Katolickiej. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mimo poważnych kłopotów zdrowotnych dotarł szczęśliwie do końca studiów. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1937 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafiach: św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach oraz w Lyskach. Następnie w charakterze wikariusza duszpasterzował w parafiach: NSPJ w Rybnej-Strzybnicy, św. Jadwigi w Szopienicach, św. Bartłomieja w Bieruniu Starym, św. Augustyna w Lipinach, Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, św. Mikołaja w Bielsku (od 4 września 1945; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Andrzeja Boboli w Wirku-Nowej Wsi. W październiku 1949 roku został skierowany jako wikariusz do parafii katedralnej Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Równocześnie pracował w Gimnazjum im. św. Jacka w Katowicach. Następnie był wikariuszem w parafiach: św. Mikołaja w Lublińcu i św. Jacka w Radoszowach.

Po uwięzieniu ks. Pawła Misia pełnił krótko funkcję substytuta w parafii NMP Królowej Polski w Czernicy. Na przełomie 1952 i 1953 roku w tym samym charakterze duszpasterzował w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. W styczniu 1953 roku został mianowany administratorem w parafii św. Michała Archanioła w Goleszowie (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), a miesiąc później w Miedźnej, gdzie w styczniu 1958 został zatwierdzony na stanowisku proboszcza. Opiece ks. Morysa powierzono dwa drewniane i zabytkowe kościoły: parafialny w Miedźnej i filialny pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grzawie. W 1965 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Pszowie. Zmarł 25 października 1975 w Pszowie. Spoczął na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Amanda Morysa; Schematyzm 1947; EPS, s. 311-312; WD 1976, nr 11, s. 260 a.