Morawiec Henryk

Z e-ncyklopedia

Morawiec Henryk (1950-2020), proboszcz w Kamieńskich Młynach, Brynicy i w Lisowicach

Morawiec Henryk3.jpg

Urodził się 6 marca 1950 w Siemianowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 27 marca 1975 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza. Pracował w charakterze wikariusza na placówkach duszpasterskich: św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju (1975-1978), św. Jerzego w Dębieńsku (od 1978), Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej w Strzybnicy (od 1984), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biertułtowach (1991-1992). W latach 1992-1996 był administratorem parafii Świętej Trójcy w Bytomiu. Następnie w latach 1996 - 2000 administrował parafią Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Kamieńskich Młynach, a w 2000 roku został jej proboszczem. W latach 2003 - 2005 był proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Brynicy, a w latach 2005 - 2015 pozostawał na urzędzie proboszcza parafii św. Jana Nepomucena w Lisowicach. W 2015 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Kapłana Diecezji Gliwickiej w Wiśniczu. Zmarł 24 VIII 2020. Eksporta odbyła się 27 VIII 2020 w parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach, a uroczystości pogrzebowe w Lisowicach 28 VIII 2020 pod przewodnictwem bpa Jana Kopca.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM