Mol Emanuel

Z e-ncyklopedia

Mol (Moll) Emanuel (1907-1968), proboszcz w Międzyrzeczu k. Bielska i Bełku

Moll Emanuel.jpg

Urodził się 9 marca 1907 w Mysłowicach w rodzinie chałupnika Wawrzyńca i Zofii z d. Sorek. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Mysłowicach. 24 czerwca 1926 zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1931 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w rodzinnej parafii św. Józefa w Krasowach. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu (1931-1936) i Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach (1936-1940). W kwietniu 1938 roku zgłosił się do egzaminu proboszczowskiego. Dziekan dekanatu katowickiego ks. Józef Kubis w wymaganym świadectwie moralności napisał wtedy o nim m.in.: w duszpasterstwie był bardzo gorliwy, przede wszystkim w opiece duchowej nad dziećmi (...) życie wewnętrzne pielęgnuje starannie, będąc gorliwym członkiem Unii Apostolskiej. Ks. Emil Szramek, ówczesny proboszcz ks. Mola uzupełnił tę opinię, zaznaczając, że ks. Mol jest kapłanem pobożnym, pracowitym, samodzielnym, skromnym i spokojnym; nabył wprawy nie tylko w funkcjach ściśle kościelnych, ale także w pracy organizacyjnej i kancelaryjnej; stara się pogłębić swoją wiedzę teologiczną przez lekturę poważnych dzieł naukowych oraz czasopism fachowych.

W okresie okupacji hitlerowskiej ks. Mol pracował jako wikariusz w parafiach: św. Augustyna w Lipinach Śląskich (1940), Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach oraz Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. W październiku 1941 roku otrzymał nominację na administratora w parafii Ducha Świętego w Czarnym Lesie. W lutym 1947 roku bp S. Adamski mianował go administratorem w parafii św. Marcina w Międzyrzeczu k. Bielska (obecnie diecezja bielsko-żywiecka), a w 1957 roku zatwierdził oficjalnie na stanowisku proboszcza. W 1958 roku ks. Mol otrzymał nominację na administratora, a dwa lata później na proboszcza parafii św. Marii Magdaleny w Bełku. W uznaniu zasług otrzymał tytuł dziekana honorowego. Zmarł 20 listopada 1968 w Bełku i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Emanuela Mola; WD 1931, nr 6-7, s. 90; 1931, nr 8-9, s. 100; Nekrolog, GN 1968, nr 52, s. 312; Martyrologium, s. 195; J. Myszor, Historia diecezji..., s. 117; H. Polak, Dzieje Bełku, Czerwionka-Leszczyny 2002, s. 127.