Moś Stanisław

Z e-ncyklopedia

Moś Stanisław (1955-), proboszcz w Siemianowicach

Urodził się 7 listopada 1955 w Czechowicach Dziedzicach (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne z tytułem magistra teologii. Na kapłana został wyświęcony 8 kwietnia 1982 z rąk bpa Damiana Zimonia.

Po święceniach kapłańskich został skierowany do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich, gdzie pracował do 1986 roku. W latach 1986-1989 pracował w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie (obecnie dekanat Woźniki - diecezja gliwicka). Od 1989 roku był administratorem Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego i dyrektorem Gospodarstwa Rolnego Archidiecezji Katowickiej w Kokoszycach. W 1997 roku został skierowany do parafii św. Antoniego z Padwy w Siemianowicach, gdzie najpierw przez rok sprawował funkcję administratora, a następnie objął urząd proboszcza. Z dniem 31 lipca 2021 przeszedł na kapłańską emeryturę.

Bibliografia

Opracowanie własne, JM; [1] (dostęp: 2.06.2021)