Misje

Z e-ncyklopedia
  • Halemba Andrzej, Diecezjalne dzieło misyjne a udział diecezji katowickiej w misji „ad gentes” Kościoła powszechnego, [w:] Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995, s. 123-158.
  • Laksa Roman, Ojciec Brunon Wolnik prefektem apostolskim na misjach w Rodezji Północnej (1926-1960), SSHT 17 (1984), s. 201-212.
  • Orzeczenia papieskie dotyczące dzieł misyjnych. Poszczególne dzieła misyjne, zebr. Kazimierz Bajerowicz, Poznań 1931.
  • Rosner Edmund, Oswald Madecki (1920-1985), świecki misjonarz z Cieszyna, [w:] Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995, s. 159-168.
  • Rzepkowski Horst, Als Missionar in Indien. Pater Georg Proksch SVD (1904-1986), ASKG 47/48 (1989/90), s. 183-204.
  • Zegrodzki Piotr, Życie misyjne w parafii św. Barbary w Górze w latach 1980-2005, Góra 2007.


Duszpasterstwo