Misiuda Hubert

Z e-ncyklopedia

Misiuda Hubert OMI (1909-1944), kapelan Wojska Polskiego

MisiudaHubertOMI.jpg

Urodził się 23 marca 1909 w Nieborowicach (powiat rybnicki) w rodzinie Augusta i Emmy z d. Pałaszyńska, którzy w latach 20. XX wieku zamieszkali w Lasowicach. Po ukończeniu nowicjatu Hubert rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Ojców Oblatów w Obrze. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1937 w kościele w Obrze z rąk abpa Walentego Dymka. Pracę misyjną rozpoczął na Cejlonie.

Po wybuchu II wojny światowej, jesienią 1939 roku dostał się do Francji, gdzie ochotniczo wstąpił do szkoły podchorążych WP. 22 marca 1940 został mianowany kapelanem wojskowym. Po zajęciu Francji przez Niemcy przedostał się do Hiszpanii, następnie do Portugalii, aż w końcu do Anglii. Tam zgłosił się do tworzonego Wojska Polskiego. W 1942 roku został przydzielony do Polskiej I Samodzielnej Brygady Spadochronowej, gdzie w 3 baonie pełnił obowiązki Kapelana. Jako pierwszy polski Kapelan ukończył kurs spadochronowy.

We wrześniu 1944 roku wziął udział w desancie pod Arnhem w Holandii. W czasie powrotnej przeprawy przez Ren w nocy z 25 na 26 września ks. Misiuda zginął. Widziano go jak wchodził do rzeki z innymi żołnierzami lecz na drugi brzeg już nie dotarł. W wyniku prac poszukiwawczych innych żołnierzy, którzy zginęli, natrafiono na jego zwłoki i wtedy dopiero oficjalnie potwierdzono zgon. W metryce zgonu stwierdzono, iż w trakcie tej przeprawy został trafiony kulą z karabinu maszynowego. Jego grób znajduje się pod Arnhem – Oosterbeck w Holandii. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Na krótko przed walkami Brygady w Holandii ks. Misiuda został przyjęty przez kard. Augusta Hlonda do kleru diecezjalnego.

Bibliografia

M. Lysik, Wspomnienie, Montes Tarnovicensis, nr 26, wrzesień 2007; Udział kapelanów wojskowych w drugiej wojnie światowej, Warszawa 1984, s. 197; Foto: [1].