Mikołajek Stefan

Z e-ncyklopedia

Mikołajek Stefan (1931-1999)

Urodził się 7 stycznia 1931 w Chorzowie Starym (Nowych Hajdukach) w górniczej rodzinie Józefa i Józefy z d. Gancarczyk. Po szkole podstawowej polskiej, od 1940 roku niemieckiej, po zakończeniu wojny wykształcenie średnie zdobył w Gimnazjum św. Jacka w Katowicach. Egzamin maturalny zdał w 1949 roku. Wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święceń kapłańskich udzielił mu bp Zdzisław Goliński 29 czerwca 1954 w Piekarach Śląskich.

Po wakacyjnych zastępstwach w parafiach św. Mikołaja w Bielsku (obecnie diecezja bielsko-żywiecka) i św. Marii Magdaleny w Bielszowicach pracował w charakterze wikariusza kolejno w następujących duszpasterskich placówkach: św. Józefa w Katowicach Załężu (wrzesień-listopad 1954 rok), Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich (1954-1955), św. Augustyna w Lipinach (1955-1959), Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach (1959-1960), św. Michała Archanioła w Ornontowicach (1960-1961), św. Jerzego w Dębieńsku (1961-1964), św. Katarzyny w Czechowicach (1964-1967; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Jadwigi w Chorzowie (1967-1969), MB Bolesnej w Rybniku i zarazem lokalista w Chwałęcicach (1969-1970), św. Pawła w Nowym Bytomiu (1970), Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach (1970-1971), św. Jerzego w Goczałkowicach (1971-1976) i w parafii św. Józefa w Chorzowie od 1976 roku. Po przejściu 29 sierpnia 1994 na emeryturę, zamieszkał na probostwie parafii NSPJ w Bykowinie. Zmarł 14 maja 1999 w szpitalu w Goduli. Pogrzeb jego odbył się 18 maja; spoczął na cmentarzu parafialnym w Bykowinie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stefana Mikołajka; J. Krętosz, Nekrolog, WA 1999, nr 11, s. 549-550; Schematyzm 1955-1995; GN 1999, nr 22.