Mika Leopold

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mika Leopold (1885-1971)

Urodził się 19 września 1885 w Bielsku. Po ukończeniu szkoły elementarnej uczył się w miejskim gimnazjum w Bielsku, gdzie w 1904 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Widnawie i rozpoczął tam studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 22 lipca 1908 we Wrocławiu.

Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia Trójcy Przenajświętszej w Johannesbergu-Jauernigu. W latach 1910-1913 kontynuował studia w Instytucie św. Augustyna w Wiedniu, uwieńczone doktoratem z teologii. Po powrocie z Wiednia, w wrześniu 1913 roku, objął funkcję katechety w szkołach Bielska. Jego trosce zostały powierzone tam następujące placówki: Niemieckie Seminarium Żeńskie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Niemiecka Szkoła Żeńska Nauczycielek Robót Ręcznych, Protestanckie Seminarium Niemieckie Męskie oraz Niemiecka Szkoła Wydziałowa i Powszechna Męska. W uznaniu zasług został odznaczony przez Wojewodę Śląskiego Michała Grażyńskiego Medalem Niepodległości (1930).

W 1938 roku bp S. Adamski mianował go cenzorem książek i członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Księży Katechetów. W okresie okupacji hitlerowskiej pełnił krótko obowiązki substytuta w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Dziedzicach. Od 1943 roku, jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Bielsku, sprawował duszpasterską pieczę nad mieszkańcami i kościołem filialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Bystrej Śl. Wszystkie powyższe parafie obecnie należą do diecezji bielsko-żywieckiej. Po zakończeniu II wojny światowej był szykanowany przez polskie władze komunistyczne. Ostatecznie został zmuszony do opuszczenia granic Polski. Przez wiele lat mieszkał w Wolfenbuttel w Republice Federalnej Niemiec. Zmarł 5 grudnia 1971 w Kolonii. Został pochowany w Wolfenbuettel.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Leopolda Miki; Myszor, Historia diecezji, s. 199, 491.