Migdalski Wojciech

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Migdalski Wojciech (1870-1943)

Urodził się 23 kwietnia 1870 w Maciejkowicach w rodzinie rolników Ignacego i Agnieszki z d. Milica. Uczęszczał do gimnazjum w Królewskiej Hucie (Chorzów). W 1893 roku wyjechał do Włoch i został przyjęty do Zgromadzenia Księży Salezjanów w Lombriasco. W 1896 roku zdał egzamin dojrzałości. Następnie udał się do Rzymu, zamieszkał w Scuola Apostolica. Został przyjęty na teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim. Tam studiował przez siedem lat teologię. Następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. 20 grudnia 1901 przyjął święcenia kapłańskie dla diecezji Cleveland. Przez dwa miesiące pracował w Detroit. Przez trzy lata był wikarym, a 1904 roku został mianowany proboszczem. Był prawdopodobnie spokrewniony z ks. Antonim Migdalskim, który wybudował kościół pw. św. Barbary w Clevland w 1906 roku. Ks. Wojciech Migdalski zgodnie z tym, co pisze kronikarz emigracji polskiej w USA - ks. Wacław Kruszka, przebywał w parafii św. Barbary ok. 1906 roku.

4 lipca 1914, za zgodą biskupa, wyjechał na trzymiesięczny urlop na Górny Śląsk. Z powodu wybuchu I wojny światowej nie mógł powrócić do swojej diecezji. Służył w wojsku jako kapelan, a po przeszło trzech latach, dzięki wstawiennictwu kard. Bertrama został zwolniony i ustanowiony wikariuszem w Świętochłowicach. Brał czynny udział w akcji plebiscytowej. Po plebiscycie chciał wrócić do swojej diecezji jednak z powodu braku funduszy musiał pozostać. W 1923 roku został administratorem w Brzeźcach. 20 marca 1924 otrzymał dekret na wikariusza w Lubomi. 1 sierpnia 1924 mianowany lokalistą, a następnie administratorem w Wiśle Wielkiej. W 1934 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 19 marca 1943 w Miedźnej. Został pochowany na cmentarzu w Pszczynie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wojciecha Migdalskiego; Schematyzm 1924-1925; Schematyzm 1927, s. 72; F. Maroń, Nekrolog, WD 1970, nr 10-12, s. 191; Myszor, Historia diecezji, s. 134. W. Kruszka, Historya polska w Ameryce, Milwaukee 1908, s. 50. Tam data urodzenia: Katowice 20 XI 1870 .