Mieszczanin Stefan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mieszczanin Stefan (1928-1983)

Urodził się 26 lipca 1928 w Kochłowicach w rodzinie Grzegorza i Moniki, z d. Burzyk. Ojciec - były policjant - w 1942 roku zginął w Dachau. W latach 1935-1943 uczęszczał do szkoły podstawowej w Kochłowicach. Warunki materialne w czasie wojny zmusiły go do podjęcia pracy na kopalni „Wirek". Po zakończeniu działań wojennych podjął naukę w gimnazjum dla dorosłych w Wirku i Chorzowie. W 1948 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1953 z rąk bpa Jopa.

Jego pierwszymi placówkami duszpasterskimi były kolejno: Piekary, Kochłowice, Lipiny. We wrześniu 1954 roku rozpoczął duszpasterzowanie w charakterze wikariusza w parafii MB Bolesnej w Rybniku. Rok później został przeniesiony do Janowa, do parafii św. Anny. W latach 1959-1962 duszpasterzował w parafii Morgi, a od 1 września 1962 w czechowickiej parafii św. Katarzyny. Trzy lata później został skierowany do Mikołowa na placówkę wikariuszowską. Z polecenia Kurii miał się również zająć duszpasterstwem wśród parafian mikołowskich mieszkających w Łaziskach Dolnych. Przed ks. Mieszczaninem opiekę nad tą częścią parafii sprawował ks. B. Fabian.

Od 1957 roku w Łaziskach Dolnych duszpasterstwo koncentrowało się przy kaplicy znajdującej się przy ul. Górniczej. Starania o zezwolenia na budowę kościoła w Łaziskach Dolnych spełzły na niczym, wobec zdecydowanego veto władz administracyjnych. Ks. Smandzich z pomocą ks. Mieszczanina w 1965 roku usiłował podjąć przerwane prace przy budowie kościoła. Negatywna opinia władz uniemożliwiła jednak te starania. Udało się jedynie przenieść duszpasterstwo z dawnej kaplicy zagrożonej szkodami górniczymi, do nowego miejsca, kaplicy przy ul. Pukocza.

Ks. Mieszczanin po zamieszkaniu w domu prywatnym na terenie Łazisk Dolnych zorganizował zwyczajne duszpasterstwo, co stało się m.in. powodem tego, że w 1981 roku udało się uzyskać zezwolenie władz na utworzenie parafii Niepokalanego Serca NMP. Po erygowaniu parafii, które nastąpiło 6 marca 1981, ks. Mieszczanin został mianowany proboszczem. We wrześniu 1981 roku został przeniesiony do parafii Wilcza. W grudniu 1981 roku został wicedziekanem dekanatu knurowskiego. Zmarł 31 maja 1983 w Knurowie. 3 czerwca 1983 spoczął na cmentarzu parafialnym w Kochłowicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Stefana Mieszczanina; Schematyzm 1955-1986; J. Myszor, Nekrolog, WD 1987, s. 257.