Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku

Z e-ncyklopedia

Miejski Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika; przeznaczoną dla mieszkańców z tego terenu. Dom zapewnia całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym i osobom w podeszłym wieku, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku. Zamieszkuje w nim 150 mieszkańców w pełni wyposażonych jedno- i dwuosobowych pokojach.

Podstawowym celem działalności domu jest zapewnienie opieki bytowej, opiekuńczo-pielęgnacyjnej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej i wspomagającej (umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, religijnych, towarzyskich. Dom pomaga rozwijać i utrzymywać kontakty z rodziną, środowiskiem oraz udziela pomocy psychologicznej, porad i wsparcia. Posiada samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto na parterze budynku znajduje się kaplica, sklepik oraz gabinet fryzjerski.

Budynek Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 został wybudowany w latach 70. XX wieku, a w 1990 roku został zaadaptowany na potrzeby MDPS. Budynek znajduje się w dzielnicy domków jednorodzinnych, w sąsiedztwie stadionu sportowego. Budynek oddalony jest od centrum Rybnika ok. 2,5 km; natomiast od najbliższego przystanku autobusowego ok. 0.7 km. Dom otacza ogród, w którym znajdują się ławeczki, wybrukowane ścieżki spacerowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Celem prowadzonej terapii zajęciowej jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności, które zwykle towarzyszą chorobie; zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej mieszkańca; wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej; kształtowanie charakteru; rozwijanie osobowości; nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Miejscem prowadzenia zajęć terapeutycznych jest pracownia terapeutyczna, świetlice na oddziałach, a w indywidualnych przypadkach pokoje mieszkalne. Zajęcia mają charakter dobrowolny, są uzależnione od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańców i są dostępne dla wszystkich.

Bibliografia

Informacje stworzone na potrzeby strony internetowej.