Michalski Adam

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Michalski Adam (1958-), proboszcz w Łaziskach Średnich

Urodził się 2 lutego 1958 w Chorzowie. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym święcenia kapłańskie przyjął 19 kwietnia 1984. Posługę wikariacką pełnił m.in. w parafiach: św. Wawrzyńca w Chorzowie (1984-1987) oraz Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1995-1998). W ostatniej z wymienionych był również kapelanem szpitalnym oraz kapelanem aresztu śledczego. Ponadto pozostawał krajowym duszpasterzem głuchych (od 1993 roku), diecezjalnym duszpasterzem zakładów karnych, referentem ds. duszpasterstwa specjalnego. Od 2000 roku jest proboszczem w Łaziskach Średnich.

Bibliografia

Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 95, 189, 625; Katalog..., cz. I, Katowice 2005, s. 284; Katalog..., Katowice 2007, s. 499-500; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 380; www.jan-chrzciciel.pl.