Michalik Tadeusz

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Michalik Tadeusz (1924-1984), proboszcz w Jaworzu

Urodził się 26 czerwca 1924 w Mysłowicach w rodzinie sekretarza sądowego Alojzego i Balbiny z d. Okruczyńska. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Był członkiem Sodalicji Mariańskiej uczniów. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu dalszą edukację. Podczas okupacji hitlerowskiej pracował w charakterze księgowego pomocniczego w firmie „GI-SCHE” w Katowicach. Tuż przed zakończeniem wojny, w styczniu 1945 roku został aresztowany przez gestapo i zmuszony do służby wojskowej w armii niemieckiej. Jednak już po kilku miesiącach znalazł się w szeregach II Korpusu Wojska Polskiego we Włoszech, a następnie w Anglii. Ukończył szkołę podoficerską i został starszym strzelcem.

Podczas pobytu we Włoszech uczęszczał do 4 klasy gimnazjum ogólnokształcącego na kursach maturalnych w Alessano, które ukończył w 1946 roku. Po powrocie do ojczyzny został zdemobilizowany i kontynuował naukę w Liceum Humanistycznym przy Państwowym Koedukacyjnym Liceum dla Dorosłych w Katowicach. Egzamin dojrzałości zdał w 1948 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1953 w kolegiacie Wszystkich Świętych w Krakowie z rąk bpa F. Jopa, wikariusza kapitulnego Archidiecezji Krakowskiej.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafiach: NSPJ w Mysłowicach oraz Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach-Brynowie. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: Nawiedzenia NMP w Brzezince i MB Bolesnej w Brzęczkowicach. Od lutego do czerwca 1954 roku przebywał w Instytucie dla Księży Neoprezbiterów w Katowicach-Załężu. Wakacje 1954 roku spędził na zastępstwie duszpasterskim w parafii św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie. Od września 1954 do lipca 1963 roku był wikariuszem w parafiach: NSPJ w Chorzowie-Batorym, MB Bolesnej w Rybniku, Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Tychach oraz św. Jana i Pawła w Katowicach-Dębie. W tym czasie zdał także egzamin proboszczowski. W lipcu 1963 roku został mianowany administratorem w parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Trzy lata później otrzymał nominację na jej proboszcza. W sierpniu 1979 roku bp H. Bednorz mianował go najpierw wikariuszem ekonomem, a następnie proboszczem w parafii św. Katarzyny w Lasowicach. Zmarł nagle 14 marca 1984 w Katowicach. Został pochowany w Lasowicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Tadeusza Michalika; Schematyzm 1955-1986.