Michałek Jan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Michałek Jan (1914-1976), proboszcz w Puńcowie

Urodził się 19 października 1914 w Jaworzynce w powiecie cieszyńskim. Był synem rolnika Jana i Marii z d. Golik. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Jaworzynce uczył się w Szkole Wydziałowej im. Stanisława Hassewicza w Cieszynie. Od 1930 roku był uczniem Państwowego Gimnazjum im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Egzamin dojrzałości zdał w maju 1936 roku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez gestapo i osadzony na kilka miesięcy w więzieniu w Cieszynie. Od września 1940 roku kontynuował studia teologiczne w Fuldzie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1941 w Fuldzie.

W okresie okupacji hitlerowskiej jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Augustyna w Lipinach, św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich, św. Wojciecha w Radzionkowie, św. Michała Archanioła w Orzegowie i św. Jerzego w Rydułtowach. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej pracował krótko w parafii NSPJ w Mysłowicach, gdzie zastępował aresztowanego substytuta tej parafii ks. Lucjana Pitloka. W 1945 został mianowany katechetą w Bielsku: najpierw w Państwowym Liceum i Gimnazjum Męskim, a następnie w Państwowym Liceum i Gimnazjum Żeńskim. Po usunięciu nauki religii ze szkół, w czerwcu 1951 roku otrzymał dekret wikariusza, kierujący go do parafii św. Mikołaja w Bielsku (obecnie diecezja bielsko-żywiecka).

Dwa lata później w styczniu 1953 roku Wikariusz Kapitulny Diecezji Katowickiej ks. Filip Bednorz polecił mu sprawę przygotowania nowej placówki duszpasterskiej i kościoła w Bielsku-Aleksandrowicach. W lipcu 1954 roku ks. Michałek został mianowany rektorem Oddziału Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Tarnowskich Górach. W 1955 roku zdał egzamin proboszczowski. Komisji Egzaminacyjnej przedstawił pisemną pracę nt. Parafia św. Mikołaja w Bielsku. Od września 1955 roku jako wikariusz pracował w parafii św. Wojciecha w Mikołowie. Po kilku miesiącach w lutym 1956 roku został mianowany równocześnie administratorem w dwóch parafiach: św. Jerzego w Puńcowie i św. Marcina w Lesznej Górnej (obecnie parafie diecezji bielsko-żywieckiej). Ostatecznie na stałe pozostał jednak w Puńcowie, gdzie w styczniu 1958 roku bp S. Adamski zatwierdził go oficjalnie na stanowisku proboszcza. W 1968 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Cieszynie. Zmarł 22 lutego 1976 w szpitalu w Cieszynie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Jana Michałka; Samodzielnie myśleć i wybierać (II). Dzieje Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach, red. A. A. Sroczyński, Katowice 2005, s. 82; WD 1976, nr 11, s. 260 a.